Про затвердження Порядку використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
від 16 жовтня 2008 року N 69

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2008 р. за N 1077/15768

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Фонду загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України на випадок безробіття
 від 14 липня 2010 року N 183,
 від 14 жовтня 2010 року N 210,
 від 19 травня 2011 року N 266,
 від 22 березня 2012 року N 320

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", абзацу дванадцятого пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та на виконання абзацу шостого пункту 15 Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 839, правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова
правління Фонду 

 
Я. Жугаєвич 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. О. Ващенко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
від 16 жовтня 2008 р. N 69

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2008 р. за N 1077/15768


Порядок використання
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних

1. Цей Порядок визначає напрями використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) для організації оплачуваних громадських робіт для осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними (далі - безробітні особи).

2. Фінансування організації оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється для безробітних осіб, які не отримують допомогу по безробіттю.

Для безробітних осіб незалежно від отримання ними допомоги по безробіттю фінансування організації оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється у випадках:

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стихійного лиха, екологічної та техногенної катастрофи, що не пов'язані з ризиком для життя;

звернення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради щодо організації робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади, регіону і сприяють їх соціальному розвитку.

Фінансування організації оплачуваних громадських робіт відповідно до цього пункту Порядку здійснюється в межах коштів Фонду, передбачених на цю мету бюджетом Фонду та кошторисами центрів зайнятості, на які покладено виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

(пункт 2 у редакції постанови правління Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування України на випадок безробіття
 від 14.07.2010 р. N 183)

3. Кошти Фонду можуть бути використані для:

оплати основної та додаткової заробітної плати, визначеної відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону України "Про оплату праці", сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності безробітних осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
 України на випадок безробіття від 14.10.2010 р. N 210)

оплати послуг з перевезення безробітних осіб або їх проїзду до місць проведення робіт та у зворотному напрямку на підставі поданих центру зайнятості документів;

придбання інвентарю (вартістю до однієї тисячі гривень за одиницю), його ремонт та обслуговування; 

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
 України на випадок безробіття від 14.07.2010 р. N 183,
 у редакції постанови правління Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування України на випадок безробіття
 від 19.05.2011 р. N 266)

придбання господарських матеріалів, інших матеріальних ресурсів (вартістю до однієї тисячі гривень за одиницю), які обліковуються у складі запасів, що можуть використовуватися для організації та проведення оплачуваних громадських робіт у юридичних осіб державної або комунальної форм власності чи неприбуткових організацій.

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
 страхування України на випадок безробіття від 19.05.2011 р. N 266)

4. Центр зайнятості здійснює перерахування коштів Фонду роботодавцям, з якими укладено договори про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку, на підставі поданих роботодавцем засвідчених копій документів: табеля обліку використання робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, листка тимчасової непрацездатності (у разі хвороби безробітних під час участі в оплачуваних громадських роботах).

Перерахування коштів Фонду відповідно до абзаців третього - п'ятого пункту 3 цього Порядку здійснюється на підставі планового кошторису, а після закінчення робіт на підставі поданих роботодавцем акта використання матеріальних ресурсів (у разі використання) та фактичного кошторису для остаточного розрахунку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття від 14.10.2010 р. N 210,
 у редакції постанови правління Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального страхування України на випадок безробіття
від 22.03.2012 р. N 320)

5. Відповідальними за достовірність наданих даних, що є підставою для фінансування Фондом організації оплачуваних громадських робіт, є роботодавці.

6. Перевірка цільового використання коштів Фонду здійснюється центрами зайнятості не рідше ніж один раз на півроку, а у разі дострокового розірвання дії договору про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт - протягом 30 календарних днів з дня розірвання договору.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття від 22.03.2012 р. N 320)

Також перевірка може проводитися у разі надходження письмового звернення від фізичної або юридичної особи про факти порушення роботодавцем цього Порядку.

Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки.

(пункт 6 доповнено абзацом третім згідно з постановою
правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття від 14.10.2010 р. N 210,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Результати перевірки оформлюються актом, що підписується посадовою особою центру зайнятості, яка провела перевірку, та роботодавцем.

У разі відмови роботодавця підписати цей акт посадова особа, яка проводила перевірку, складає акт про відмову роботодавця від підпису акта перевірки.

Кошти, використані роботодавцем не за цільовим призначенням, підлягають поверненню Фонду протягом 10 робочих днів після виявлення порушення.

У разі відмови роботодавця добровільно повернути кошти Фонду або неповернення їх у встановлені строки стягнення коштів здійснюється центром зайнятості у судовому порядку відповідно до законодавства.

7. У разі недостовірності поданих роботодавцем даних роботодавець повинен відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди.

 

Начальник управління
організації надання
соціальних послуг 

 
 
В. Сухомлин