ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 18

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 610/20923


ПОЛОЖЕННЯ
про Подяку голови правління відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Подяка голови правління відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є заохочувальною відзнакою правління відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - відділення Фонду).

2. Подяка голови правління відділення Фонду оголошується: членам правління, працівникам виконавчих дирекцій та членам комісій (уповноважених) із соціального страхування підприємств, установ, організацій відділення Фонду за особисті заслуги у справі реалізації завдань Фонду.

3. Подяка голови правління відділення Фонду підписується головою правління відділення Фонду.

4. Оголошення Подяки голови правління відділення Фонду здійснюється розпорядженням голови правління відділення Фонду чи постановою правління відділення Фонду.

5. Клопотання про оголошення Подяки голови правління відділення Фонду вноситься на розгляд правління відділення Фонду членами правління відділення Фонду та виконавчою дирекцією відділення Фонду разом з інформацією про особистий вклад у справу реалізації завдань Фонду особи, яку представляють до відзнаки, та відомості про особу за встановленою формою згідно з додатком до цього Положення. Висунення кандидатур для нагородження Подякою голови правління відділення Фонду здійснюється гласно.

6. Підготовка проектів постанов (розпоряджень) правлінь відділень Фонду щодо нагородження, а також оформлення бланків Подяки голови правління відділення Фонду здійснюються виконавчою дирекцією відділення Фонду.

7. Подяка голови правління відділення Фонду оголошується в урочистій обстановці, як правило, за місцем роботи особи, якій оголошено Подяку.

8. Розпорядження голови правління відділення Фонду або постанова правління відділення Фонду щодо нагородження Подякою голови правління відділення Фонду надсилається за місцем роботи особи, яка нагороджена Подякою.

9. Облік осіб, яким оголошена Подяка голови правління відділення Фонду, веде виконавча дирекція відділення Фонду.

10. Подяка голови правління відділення Фонду одній і тій же особі повторно може оголошуватися не раніше ніж через один рік після останнього оголошення Подяки.

11. Втрачені відзнаки відділень Фонду повторно не видаються.

 

Начальник відділу кадрів

О. О. Вінніков


 

Додаток
до Положення про Подяку голови правління відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


ВІДОМОСТІ
про особу, яка представляється до нагородження (заохочення) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

П. І. Б. _______________________________________________________________________________

На посаді ____________________________________________________________________________

Працює з ______________________.

Дата народження ______________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Дані про попередні нагороди та заохочення Фонду:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
(зазначається робота, пов'язана з реалізацією завдань Фонду)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


____________