ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 17

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 608/20921


ПОЛОЖЕННЯ
про Подяку голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Подяка голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Подяка) є заохочувальною відзнакою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд).

2. Подяка оголошується: членам правління Фонду, правлінь відділень Фонду; працівникам виконавчої дирекції Фонду, виконавчих дирекцій відділень Фонду та їх робочих органів, підприємств, установ, організацій за особисті заслуги у справі реалізації завдань Фонду.

3. Про оголошення Подяки приймається постанова або розпорядження правління Фонду.

4. Подяка підписується головою правління Фонду.

5. Клопотання про оголошення Подяки голови правління Фонду вноситься на розгляд членами правління Фонду, головами (заступниками голів) правлінь відділень Фонду, директором (заступниками директора) виконавчої дирекції Фонду та його відділень. Висунення кандидатур для нагородження Подякою здійснюється гласно.

До клопотання додаються такі документи:

відомості про особистий вклад у справу реалізації завдань Фонду особи, яку представляють до відзнаки;

відомості про особу, яку представляють до відзнаки, згідно з додатком до цього Положення.

6. Питання щодо нагородження Подякою обов'язково виносяться на розгляд постійної комісії правління Фонду з питань кадрового забезпечення.

7. Проект постанови (розпорядження) правління Фонду щодо нагородження Подякою готується відділом кадрів виконавчої дирекції Фонду.

8. Особам, яким оголошена Подяка, надається грошова винагорода в розмірі 300 гривень за рахунок коштів, передбачених кошторисом витрат по виконанню обов'язків страховика виконавчої дирекції Фонду на цю мету.

9. Оформлення бланків Почесних грамот Фонду здійснюється відділом кадрів виконавчої дирекції Фонду.

10. Постанова (розпорядження) правління Фонду щодо нагородження Подякою надсилається за основним місцем роботи нагородженої особи.

11. Вручення Подяки провадиться в урочистій обстановці головою (заступниками голови) правління Фонду, директором (заступниками директора) виконавчої дирекції Фонду, головами (заступниками голів) правлінь відділень Фонду та директорами (заступниками директорів) виконавчих дирекцій відділень Фонду за місцем роботи нагороджених осіб.

12. Облік осіб, яким оголошена Подяка, ведеться відділом кадрів виконавчої дирекції Фонду.

13. У трудовій книжці працівника, нагородженого Подякою, робиться відповідний запис.

14. Повторно Подяка може бути оголошена в порядку, встановленому цим Положенням, не раніше ніж через три роки після останнього оголошення Подяки.

15. Втрачені відзнаки Фонду повторно не видаються.

 

Начальник відділу кадрів

О. О. Вінніков


 

Додаток
до Положення про Подяку голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


ВІДОМОСТІ
про особу, яка представляється до нагородження (заохочення) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

П. І. Б. _______________________________________________________________________________

На посаді _____________________________________________________________________________

З ________ р. працює ___________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Освіта _________________________ Закінчив(ла), коли і що __________________________________
______________________________________________________________________________________

Спеціальність за освітою ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані про попередні нагороди та заохочення Фонду: __________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
(зазначається робота, пов'язана з реалізацією завдань Фонду)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


____________