ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

03.04.2012

м. Київ

N 11


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 706/21019

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" та з метою упорядкування роботи Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, районних (міжрайонних), міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по забезпеченню запитувачів публічною інформацією правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в Міністерстві юстиції України в установленому законом порядку.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та робочим органам Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити заходи щодо реалізації норм цієї постанови.

5. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. М. Коломієць


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
03.04.2012 N 11

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 706/21019


Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

N
з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення
1 аркуша

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 %
розміру мінімальної заробітної плати

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 (у тому числі двосторонній друк)

0,2 %
розміру мінімальної заробітної плати

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,4 %
розміру мінімальної заробітної плати


 

Начальник управління організаційного
та документального забезпечення

Ю. Ю. Красіков