ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 року N 36

Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 20 грудня 2011 року N 71

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частинами сьомою - дванадцятою статті 17 та статтею 54 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків па виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Установити, що виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи є розпорядниками інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України вжити невідкладних організаційних заходів щодо забезпечення в органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:

2.1. Підпункт 2.1 пункту 2 виключено

(згідно з постановою правління Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 20.12.2011 р. N 71,
у зв'язку з цим підпункти 2.2 - 2.4 пункту 2
 вважати відповідно підпунктами 2.1 - 2.3)

2.1. Підготувати та внести на чергове засідання правління Фонду питання щодо:

внесення змін до Регламенту роботи правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 08.09.2000 N 11 (із змінами);

створення в структурі органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України спеціального структурного підрозділу, який організовуватиме доступ до публічної інформації;

внесення змін до планових розрахунків бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік, затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2010 N 60 (із змінами), в частині перерозподілу обсягу видатків в межах статей, з яких здійснюватиметься фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією Закону України "Про доступ до публічної інформації";

затвердження розміру граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат;

порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

(підпункт 2.1 пункту 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 р. N 71)

2.2. Запровадити моніторинг виконання виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочими органами Закону України "Про доступ до публічної інформації" та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації;

2.3. Створити систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочим органам:

3.1. Запровадити облік запитів на інформацію;

3.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

3.3. Створити умови для подання письмових запитів на інформацію потерпілими на виробництві, які обмежені фізичними можливостями;

3.4. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію;

3.5. Забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

4. До затвердження правлінням Фонду розміру граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочим органам керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України проінформувати на наступному засіданні правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про виконання цієї постанови та здійснення відповідних заходів щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Голова правління

Б. Райков