Про затвердження Порядку списання з балансів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів безнадійної дебіторської заборгованості

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
від 24 липня 2008 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2008 р. за N 855/15546

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Фонду загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України на випадок безробіття
 від 25 березня 2009 року N 109,
 від 24 лютого 2011 року N 241,
 від 16 грудня 2011 року N 302

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", абзацу п'ятого пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання з балансів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів безнадійної дебіторської заборгованості, що додається.

2. Постанову правління Фонду від 24.04.2003 N 198 "Про затвердження Порядку списання з балансів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів дебіторської заборгованості" скасувати.

 

Голова правління Фонду  

Я. Жугаєвич 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
від 24 липня 2008 р. N 62

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2008 р. за N 855/15546 

 

 

 

Порядок
списання з балансів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів безнадійної дебіторської заборгованості

1. Цей Порядок визначає механізм списання безнадійної дебіторської заборгованості з бухгалтерського обліку виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та її робочих органів. Цей Порядок не поширюється на списання заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду.

2. Списанню підлягає безнадійна дебіторська заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак та підтверджена відповідними документами:

заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності чи строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку;

заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна боржника, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо погашення цієї заборгованості не призвели до повного її погашення;

заборгованість, яка виявилась непогашеною після набрання законної сили рішенням суду про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством;

заборгованість юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, щодо якої державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про державну реєстрацію її припинення;

заборгованість, яка залишилася непогашеною у зв'язку із набранням законної сили рішенням суду про відмову у її стягненні;

заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору);

прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;

заборгованість, стягнення якої неможливе в зв'язку з поверненням виконавчого документа стягувачеві з підстав, визначених у пунктах 2, 5, 6 частини першої статті 47 Закону України "Про виконавче провадження".

(абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
 страхування України на випадок безробіття від 25.03.2009 р. N 109,
 від 24.02.2011 р. N 241)

3. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості приймається:

директором центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості - робочих органів виконавчої дирекції Фонду - якщо розмір заборгованості не перевищує 1 тисячу гривень;

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
 страхування України на випадок безробіття від 24.02.2011 р. N 241,
 у зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно третім, четвертим,
 абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття від 16.12.2011 р. N 302)

директором Державного центру зайнятості - керівником виконавчої дирекції Фонду, директорами центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості - робочих органів виконавчої дирекції Фонду за погодженням із Державним центром зайнятості - якщо розмір заборгованості не перевищує 50 тис. гривень;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття від 16.12.2011 р. N 302)

правлінням Фонду - якщо розмір заборгованості перевищує 50 тис. гривень.

4. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості приймається на підставі висновку постійно діючої комісії центру зайнятості, яка створюється наказом директора Державного центру зайнятості - керівника виконавчої дирекції Фонду, директорів центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 
постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття від 16.12.2011 р. N 302)

Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості оформлюється наказом директора відповідного центру зайнятості.

5. Списана безнадійна дебіторська заборгованість відображається поза балансом не менше 3 років з часу прийняття рішення про списання для спостереження за можливістю її стягнення у випадку зміни майнового стану боржника.

 

Начальник юридичного управління
Державного центру зайнятості  

 
О. Тарасенко