ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2011 року N 73

Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік

(Витяг)

Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та з метою виконання у 2012 році обов'язків, покладених на Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності законодавством, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік по доходах та видатках на суму 10144667,0 тис. гривень.

/…/

4. Виконавчій дирекції Фонду, відділенням Фонду:

4.1. Протягом 2012 року здійснювати якісний аналіз виконання бюджету Фонду, кошторисів витрат за статтею "Організаційно-управлінські заходи". На підставі цих даних приймати відповідні рішення щодо покращення роботи відділень Фонду.

4.2. Планування коштів Фонду для реалізації програми відділення Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей на 2012 рік здійснювати на підставі проведеного аналізу їх використання за звітний період та можливостей страхувальників.

4.3. Встановити дієвий контроль за видачею путівок в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів, забезпечити ефективність роботи комісій закладів охорони здоров'я по медичному відбору хворих у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів.

4.4. Забезпечити якісний контроль за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності та призначенням допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, в першу чергу які часто та довго хворіють, по догляду за хворою дитиною, травмами невиробничого характеру та інше.

4.5. Забезпечити використання даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які надходять від Пенсійного фонду України, для контролю надходження та витрачання коштів Фонду страхувальниками.

4.6. Постійно контролювати стан розрахунків Фонду зі страхувальниками. Не допускати виникнення заборгованості за Фондом з вини органів Фонду.

4.7. Встановити, що фінансування страхувальників для виплати ними матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється в порядку черговості.

В першу чергу здійснюється фінансування робочими органами відділень Фонду заяв - розрахунків для виплати страхувальниками матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання), які мають бути задоволені протягом 10 робочих днів від дня їх отримання органом Фонду.

За нестачі коштів на рахунках Виконавчої дирекції Фонду фінансування інших видаткових статей (підстатей) бюджету Фонду в розрізі його відділень у 2012 році здійснюється в такому порядку:

4.7.1. Організаційно-управлінські заходи для забезпечення функціонування органів Фонду з метою повноцінного виконання завдань, передбачених базовим Законом (за винятком придбання автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки, підвищення кваліфікації кадрів, капітальних видатків).

4.7.2. Часткове фінансування оздоровлення дітей.

4.7.3. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв.

4.7.4. Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

4.7.5. Придбання путівок на санаторно-курортне лікування згідно з укладеними договорами.

4.7.6. Фінансування інших видатків, передбачених законодавством.

4.8. Постійно висвітлювати роботу Фонду по наданню матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам в засобах масової інформації.

5. Виконавчій дирекції Фонду з метою попередження зловживань при видачі та продовженні листків непрацездатності продовжити роботу разом з Міністерством охорони здоров'я щодо створення єдиного електронного реєстру листків непрацездатності.

/…/

7. Здійснювати моніторинг законодавства і у разі його змін, які впливають на роботу Фонду, готувати відповідні матеріали та після їх розгляду комісіями правління Фонду виносити на ухвалення правлінням Фонду. При зміні макроекономічних показників, які застосовані при розрахунках бюджету Фонду, підготувати і винести на розгляд комісії правління Фонду з питань страхових тарифів та бюджету пропозиції щодо внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік.

8. Продовжити на 2012 рік дію пункту 4.1 постанови правління Фонду від 27.12.2006 р. N 207 зі змінами, внесеними постановою правління Фонду від 26.06.2007 р. N 32, щодо виплати допомоги при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Голова правління

І. М. Рішняк


 

 

Додаток N 1


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
22.12.2011 N 73


 

Бюджет
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік

(тис. грн.)

N п/п

Показники

Сума

 
 

1

2

3

 

1.

Результат виконання бюджету за попередній рік

178191

 

2.

ДОХОДИ:

9966476

 

2.1.

страхові кошти від сплати єдиного внеску

9709319

 

2.2.

від часткової сплати за путівки

165199

 

2.3.

інші надходження

91958

 

 

ВСЬОГО надходжень із залишком:

10144667

 

3.

ВИТРАТИ:

 

 

3.1.

по тимчасовій непрацездатності

5776274

 

3.2.

по вагітності і пологах

2101729

 

3.3.

на поховання

39467

 

3.4.

резерв страхових коштів

277117

 

3.5.

на оздоровчі заходи - всього, у тому числі:

1328264

 

3.5.1.

придбання путівок на санаторно-курортне лікування

750161

 

3.5.2.

часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ та організацій

57811

 

3.5.3.

часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів

79817

 

3.5.4.

фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

176661

 

3.5.5.

позашкільне обслуговування дітей, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків

95502

 

3.5.6.

часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл

168312

 

3.6.

організаційно-управлінські заходи

506863

 

3.7.

витрати по виконанню обов'язків страховика

63911

 

3.8.

на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

51042

 

 

ВСЬОГО ВИТРАТ:

10144667

 

4.

Загальний фонд оплати праці (млн. грн.), у тому числі:

443300

 

4.1.

з якого сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування, частка якого надходить до Фонду

404770

 


 

____________