51 Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
52 Про встановлення граничного розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2012 рік (постанова від 16 листопада 2011 року N 64)
53 Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році
54 Щодо особливостей подання страхувальниками відомостей про фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за результатами роботи за 2011 рік у зв'язку з набранням чинності з 01.01.12 р. національним класифікатором України ДК 009:2010
55 Про встановлення розміру допомоги (постанова ФСС з ТВП від 16.11.11 р. № 55на поховання
56 Про надання разової грошової допомоги (постанова ФСС НВВ від 30.11.11 р. № 56)
57 ПОРЯДОК призначення, перерахування та проведення страхових виплат, ЗАТВЕРДЖЕНО постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 квітня 2007 р. N 24
58 Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
59 Порядок подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджено постановою правління ФСС з ТВП 27.04.2011 N 23
60 Про порядок обслуговування коштів Фонду (Постанова від 16 червня 2011 року N 35)
61 Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (від 16.07.2011р. № 41)
62 Про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальників-роботодавців (від 16.07.2011 № 36)
63 Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику, затверджено постановою ФСС з НВВ від 19.04.2011 N 23
64 Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
65 ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджено постановою правління ФСС НВВ від 25 березня 2008 р. N 23
66 Про забезпечення підготовки звітності робочих органів виконавчої дирекції Фонду про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду (наказ ФСС НВВ від 29 липня 2005 року N 579)
67 Методичні рекомендації щодо порядку заповнення Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, наказ від 6 квітня 2011 року № 256
68 Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Постанова ФСС НВВ від 30.11.2010 р. № 31
69 Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду (Постанова від 04.03.2011р. № 22)
70 Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2011 рік (Постанова від 04.03.2011р. № 17)
71 Про продовження строку прийняття звітності по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за І квартал 2011 року (Розпорадження Правління від 07.04.2011р. № 22)
72 Інструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження
73 "Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік" Постанова ФСС з ТВП від 4 березня 2011 року № 14
74 Порядок відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
75 Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
76 "Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат" від 27 квітня 2007 року № 24
77 ПОРЯДОК фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
78 Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 12
79 Інструкції про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 38
80 Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду" № 16
81 Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації № 25