1 Про встановлення розміру допомоги на поховання
2 ПОРЯДОК надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб
3 Про внесення зміни до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування
4 Тимчасовий порядок повернення коштів, що перераховані на рахунок робочого органу Фонду як часткова оплата за санаторно-курортну путівку
5 Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду
6 Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327
7 Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду
8 Про новий склад правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на шестирічний термін
9 Про оплату листка непрацездатності за час санаторно-курортного лікування
10 ПРОГРАМА РОБІТ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2014 рік
11 ро затвердження Змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
12 Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
13 Относительно предоставления пособия по временной нетрудоспособности работнику предприятия за время пребывания его в командировке
14 Порядок обробки персональних даних у базах персональних даних Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
15 Про внесення зміни до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
16 ПОРЯДОК часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
17 Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2012 рік
18 ПОРЯДОК отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
19 ПОРЯДОК отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
20 Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2013 рік
21 ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочих органів
22 Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення на 2013 рік
23 ПОРЯДОК часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
24 ПОЛОЖЕННЯ про відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
25 Про встановлення граничного розміру витрат з бюджету Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2012 році
26 Про розмір страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013 рік
27 Перелік відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
28 Про внесення змін до бюджету Фонду на 2012 рік та затвердження програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, їх кошторисів на 2012 рік
29 ПОРЯДОК розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення
30 ПОРЯДОК надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності
31 Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
32 Порядок використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та здійснення контролю під час організації оплачуваних громадських робіт для безробітних
33 ПОЛОЖЕННЯ про Подяку голови правління відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
34 ПОЛОЖЕННЯ про Подяку голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
35 Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
36 ПОСТАНОВА Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та Порядку відшкодування цих витрат
37 Про окремі питання фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду
38 Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році
39 РЕГЛАМЕНТ правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
40 ПРОГРАМА робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік (постанова від 20 грудня 2011 року N 73)
41 Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (від 20 липня 2011 року N 36)
42 Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва
43 Порядок фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи
44 ПОРЯДОК проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв'язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду
45 Порядок списання з балансів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та її робочих органів безнадійної дебіторської заборгованості
46 Про встановлення розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2011 рік (постанова ФСС з ТВП від 4 березня 2011 року N 18)
47 Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2012 рік (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22.12.2011 N 73)
48 Про встановлення граничного розміру витрат коштів Фонду на придбання однієї путівки на санаторно-курортне та відновлювальне лікування на 2012 рік
49 Про встановлення граничного розміру витрат з бюджету Фонду на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2011 році
50 ПОЛОЖЕННЯ про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління ФСС НВВ від 20.12.2011 N 63)