МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 882/1188

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 146/24923

Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

Відповідно до статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статті 45 та частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України, Митного кодексу України, Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України, Державного казначейства України від 20 липня 2007 року N 611/147 "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2007 року за N 1095/14362 (із змінами);

наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21 грудня 2010 року N 974/1597/499 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1386/18681.

3. Координаційно-моніторинговому департаменту Міністерства доходів і зборів України (Санжаревська І. С.), Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Інформаційно-комунікаційному департаменту Міністерства доходів і зборів України (Семченко О. В.) та Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційних веб-порталах Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра доходів і зборів України Клименка О. В., першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр
доходів і зборів України

О. В. Клименко

Міністр фінансів України

Ю. В. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної
казначейської служби України

С. І. Харченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України
30.12.2013 N 882/1188

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 146/24923

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок взаємодії
територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (далі - органи Міндоходів) з місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань з метою належного виконання положень статей 43, 102 Податкового кодексу України, частини другої статті 45 та частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

Дія цього Порядку не розповсюджується на:

1) відшкодування податку на додану вартість;

2) повернення платникам податків сум акцизного податку, сплачених на підставі підпунктів 222.1.2 та 222.1.3 пункту 222.1, підпункту 222.2.2 пункту 222.2 статті 222, статей 225 та 229 розділу IV Податкового кодексу України, крім сум акцизного податку, сплачених за придбання акцизних марок, у разі повернення їх продавцям відповідно до пункту 226.16 статті 226 розділу IV Податкового кодексу України;

3) повернення авансових платежів (передоплати) помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім'я відповідних органів Міндоходів, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів до/або під час митного оформлення та грошової застави;

4) повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

5) виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, визначеному в Податковому, Митному та Бюджетному кодексах України.

3. У разі наявності у платника податків податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань на поточний рахунок такого платника податків в банку, готівкою або з метою використання у подальших розрахунках як авансових платежів (передоплати) / грошової застави проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

4. У разі коли у поточному році порівняно з минулим роком згідно із законодавством відбулася зміна напряму зарахування податку (збору) до бюджету, повернення платнику податку відповідної суми помилково та/або надміру сплаченого грошового зобов'язання здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, що підлягає поверненню.

Якщо платіж, що повертається, був сплачений до загального (спеціального) фонду державного або відповідного місцевого бюджету, але згідно із законодавством не передбаченого серед джерел формування бюджетів у поточному бюджетному році, повернення здійснюється з рахунків, на яких обліковуються кошти від зарахувань інших надходжень відповідного бюджету.

5. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом Міндоходів на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

6. Обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податку напрямів перерахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені:

1) на поточний рахунок платника податку в банку;

2) на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Міндоходів, незалежно від виду бюджету;

3) готівкою за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку;

4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності у платника податків рахунку в банку;

5) поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку;

6) для подальших розрахунків у якості авансових платежів (передоплати) або грошової застави:

на небюджетний рахунок з обліку коштів забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів - рахунок 3734, відкритий на балансі Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві;

банківський балансовий рахунок 2603, відкритий для органу Міндоходів у відповідному уповноваженому банку (у разі коли кошти авансових платежів (передоплати), доплати тощо вносилися готівкою).

7. Орган Міндоходів на підставі даних особових рахунків платників готує висновок за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, два примірники Реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та три примірники Реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Контроль за прийняттям/передаванням висновків органи Міндоходів, місцеві фінансові органи, органи Казначейства проводять шляхом проставляння на відповідних примірниках Реєстрів відміток про надходження документів до установи у порядку, визначеному Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

За платежами, належними державному бюджету, орган Міндоходів у строк не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному органу Казначейства.

За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган Міндоходів у строк не пізніше ніж за сім робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Місцевий фінансовий орган у строк не пізніше ніж протягом двох робочих днів здійснює погодження отриманих висновків шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, засвідченим печаткою, та повертає їх згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Міндоходів.

Орган Міндоходів не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом, передає його згідно з Реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.

8. Орган Міндоходів несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі висновку органу Казначейства для виконання.

9. Висновки реєструються органами Казначейства в Журналі обліку висновків, який ведеться в електронному вигляді за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

10. На підставі отриманих висновків відповідний орган Казначейства здійснює повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань у визначеному законодавством порядку.

11. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках, здійснюється органами Казначейства:

1) з відповідних рахунків, відкритих органами Казначейства в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чека, виписаного на ім'я фізичної особи;

2) з рахунків банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів коштів (далі - Реєстр), підготовленим органом Міндоходів, у якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню;

3) поштовим переказом на адресу, визначену у заяві платника податків або у податковій декларації фізичної особи, через підприємства поштового зв'язку за Реєстром, підготовленим органом Міндоходів.

Орган Казначейства протягом п'яти робочих днів повідомляє відповідний орган Міндоходів про перерахування сум помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань на рахунки банків та через підприємства поштового зв'язку, уповноважені здійснювати готівкові розрахунки з платниками податків, зазначені у висновку, після чого орган Міндоходів у строк не пізніше п'яти робочих днів повідомляє платників податків про можливість отримання належних їм коштів.

Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків готівкою помилково та/або надміру сплачених (утриманих) сум грошових зобов'язань здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

12. Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється органом Казначейства на підставі висновку, поданого органом Міндоходів до відповідного органу Казначейства, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами Міндоходів податкової декларації.

Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб готівкою здійснюється:

1) на підставі чека на одержання готівки, виписаного на ім'я фізичної особи;

2) на підставі Реєстру, складеного органом Міндоходів у чотирьох примірниках, у якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові одержувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті), сума, що підлягає поверненню, та дата отримання податкової декларації (при поверненні через підприємства поштового зв'язку додатково зазначається податкова адреса одержувача коштів, зазначена у податковій декларації).

Один примірник Реєстру, підписаний керівником органу Міндоходів або його заступником, а також працівником, який його виписав, і скріплений печаткою, разом з двома примірниками Реєстру (без підписів та скріплення печаткою) та висновком, погодженим відповідним місцевим фінансовим органом, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органом Міндоходів податкової декларації за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку передаються до відповідного органу Казначейства. Крім того, органу Казначейства надається один примірник Реєстру в електронному вигляді.

Орган Казначейства перевіряє правильність оформлення всіх документів, готує платіжне доручення на повернення коштів фізичним особам готівкою та здійснює повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб у визначеному законодавством порядку. У платіжному дорученні зазначаються реквізити банку, який здійснюватиме виплату коштів готівкою, або реквізити підприємства поштового зв'язку, з рахунку якого будуть сплачуватися перекази одержувачам.

Два примірники Реєстру підписуються керівником органу Казначейства (його заступником) і головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) та скріплюються печаткою, після чого один примірник одночасно з перерахуванням коштів передається до установи банку або підприємства поштового зв'язку, які здійснюватимуть повернення платникам податку надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб готівкою згідно із зазначеним Реєстром, а другий примірник Реєстру залишається в органі Казначейства.

Оплата послуг банків та підприємств поштового зв'язку при поверненні платникам податків надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

 

Директор
Координаційно-моніторингового
департаменту Міністерства
доходів і зборів України

І. С. Санжаревська

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

 

 

Штамп органу Міндоходів

Додаток 1
до Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
(пункт 7)

 

ВИСНОВОК

N _______

від "___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування органу Міндоходів)
щодо заяви або результатів розрахунку за загальним річним оподатковуваним доходом фізичної особи
______________________________________________________________________________________
                                                         (дата та номер реєстрації в органі Міндоходів податкової декларації)*
платника податків
______________________________________________________________________________________
                                                  (найменування та код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи або
______________________________________________________________________________________
                   прізвище, ім'я та по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи
                                                              (серія та номер паспорта)**, його податкова адреса***)

про повернення з бюджету
______________________________________________________________________________________
                                                              (назва податку, збору та код класифікації доходів бюджету)
на суму
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (цифрами та словами)
За даними особового рахунку та/або інших документів (зазначити)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
у платника податків станом на "___" ____________ 20__ року обліковується помилково та/або
надміру сплачений _____________________________________________________________________
                                                                                     (назва податку, збору та код класифікації доходів бюджету)
у сумі ________________________________________________________________________________,
                                                                                              (цифрами та словами)
що утворився з "___" ____________ 20__ року, або при митному оформленні
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (зазначити товар)
за митною декларацією N _________________ від "___"___________20__ року
та зарахований на рахунок N ________________ за _________________________________________,
                                                                                                                                          (код класифікації доходів бюджету)
відкритий в __________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування, реквізити органу Казначейства)
платіжним дорученням від "___" ____________ 20__ року N __________.

Зазначена сума підлягає:

1. Перерахуванню на поточний рахунок платника (код виду сплати 107)
N _____________________, відкритий _____________________________________________________
                                                                                                                           (найменування, реквізити банку)

2. Перерахуванню на рахунок N _________________ бюджету _________________________________
                                                                                                                                                                           (вид бюджету)
_________________________________________________________________________ на погашення
                                                           (найменування, реквізити органу Казначейства)
грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів (код виду сплати 108).

3. Поверненню готівковими коштами через банки або підприємства поштового зв'язку платникам згідно з реєстром одержувачів коштів N ____________, що додається (код виду сплати 107).

4. Поверненню готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

5. Перерахуванню на банківський рахунок ________________________________________, відкритий
                                                                                                                                             (N рахунку)
в ______________________________________ у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
                                   (реквізити банку)

6. Перерахуванню на банківський рахунок ________________________________________, відкритий
                                                                                                                                             (N рахунку)
_______________________________________________ в ____________________________________
            (найменування та код за ЄДРПОУ органу Міндоходів)                                                 (реквізити банку)

7. Перерахуванню на депозитний рахунок ________________________________________, відкритий
                                                                                                                                             (N рахунку)
_________________________________________ в ___________________________________________
   (найменування та код за ЄДРПОУ органу Міндоходів)                         (найменування та МФО органу Казначейства)

 

 

Керівник (заступник керівника) органу Міндоходів

___________ (ініціали, прізвище)
       (підпис)
М. П.

Погоджено****:

 

Керівник місцевого фінансового органу

___________ (ініціали, прізвище)
        (підпис)
М. П.

 

 

____________

*

Не заповнюється митницями Міндоходів.

**

Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  відповідний орган Міндоходів і мають відмітку  у паспорті.

***

Заповнюється у разі повернення надміру утриманого (сплаченого) податку на доходи фізичних осіб.

****

Погоджується виключно у випадках повернення платежів, належних місцевим бюджетам,  та платежів,  які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
(пункт 7)

 

(найменування органу Міндоходів)

 

 

 

 

Реєстр висновків
за платежами, належними державному бюджету

від "___" ____________ 20__ року N ____

N
з/п

Висновок

Платник податку

Сума (грн)

Примітки

номер

дата

код за ЄДРПОУ та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість висновків: _____________ шт.

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника) органу Міндоходів

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Відмітка про отримання
представником органу Казначейства:

__________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 3
до Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
(пункт 7)

 

(найменування органу Міндоходів)

 

 

 

 

 

Реєстр висновків
за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами

від "___" ____________ 20__ року N ____

N
з/п

Висновок

Платник податку

Сума (грн)

Примітки

номер

дата

код за ЄДРПОУ та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість висновків: _____________ шт.

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

Керівник (заступник керівника) органу Міндоходів

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Відмітка про отримання
представником місцевого фінансового органу:

__________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про отримання
представником органу Міндоходів:

__________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Відмітка про отримання
представником органу Казначейства:

__________
(дата)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 4
до Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань
(пункт 9)

 

_____________________________
(найменування органу Казначейства)

 

Журнал обліку висновків

N
з/п

Висновок

Платник податку

Код бюджетної класифікації доходів та назва платежу, що повертається

Сума до повернення

Підлягає перерахуванню

Номер, дата платіжного доручення

номер

дата

код за ЄДРПОУ та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта)*

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи)

з рахунку

на рахунок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

____________