МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 жовтня 2013 року N 611

Про затвердження Порядку інформування про надіслані (вручені) податкові повідомлення-рішення

Відповідно до абзацу третього підпункту 265.7.2 пункту 265.7 статті 265 Податкового кодексу України, з метою здійснення контролю за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, наказую:

1. Затвердити Порядок інформування контролюючими органами за місцем проживання (реєстрації) фізичної особи - платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платникам податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам територіальних органів Міністерства доходів і зборів України забезпечити безумовне виконання Порядку.

3. Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І. С.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Міністерства доходів і зборів України, затвердженого наказом Міндоходів від 06.09.2013 N 448.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів України
22.10.2013 N 611

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

інформування контролюючими органами за місцем проживання (реєстрації) фізичної особи - платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платникам податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу третього підпункту 265.7.2 пункту 265.7 статті 265 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою здійснення контролю за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Цей Порядок визначає механізм інформування контролюючими органами за місцем проживання (реєстрації) фізичної особи - платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платникам податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. У Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі.

4. Підрозділ доходів і зборів з фізичних осіб відповідного контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) фізичної особи - платника податку з урахуванням норм статті 265 Кодексу в ІС "Податковий блок" (режим "Плата за нерухомість" підсистема "Облік платежів") обчислює суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об'єкта/об'єктів оподаткування, яке перебуває у власності такої фізичної особи, та надсилає (вручає) йому податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку з відповідними платіжними реквізитами, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Відповідно до пункту 58.3 статті 58 Кодексу податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі - платнику податків, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням такого платника, його відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, вказаний поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

У разі вручення фізичній особі - платнику податків податкового повідомлення-рішення їй особисто чи її законному представникові у корінці податкового повідомлення-рішення (його нижній частині) зазначається прізвище та ініціали особи, яка отримала податкове повідомлення-рішення, що підтверджується її підписом, та вказується дата вручення (отримання) податкового повідомлення-рішення.

У разі надсилання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення датою вручення вважається дата, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Після повернення корінця податкового повідомлення-рішення до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) фізичної особи - платника податку відповідальний працівник(ки) підрозділу доходів і зборів з фізичних осіб не пізніше наступного дня після повернення податкового повідомлення-рішення вносить до режиму "Плата за нерухомість" підсистеми "Облік платежів" ІС "Податковий блок" з корінця податкового повідомлення-рішення дату вручення (отримання) платнику податку податкового повідомлення-рішення.

5. Працівник(ки) підрозділу доходів і зборів з фізичних осіб відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості отримує(ють) можливість доступу до даних щодо надісланих (вручених) платнику податку податкових повідомлень-рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в режимі "Плата за нерухомість" підсистеми "Облік платежів" ІС "Податковий блок" та здійснює(ють) контроль за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Директор Департаменту доходів
і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв