МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2013

м. Київ

N 493/815


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2013 р. за N 1667/24199

Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому департаменту Міністерства доходів і зборів України (Санжаревська І. С.), Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра доходів і зборів України Клименка О. В., заступника Міністра фінансів України Рибака С. О. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Міністр фінансів України

Ю. В. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

О. В. Погодін

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко

В. о. Голови правління Пенсійного
фонду України

В. О. Кравчук

В. о. директора Державного
центру зайнятості

Л. Сідельнікова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України
19.09.2013 N 493/815

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2013 р. за N 1667/24199


Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) відповідно до вимог законодавства.

1.2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники" вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Порядок відкриття рахунків для зарахування єдиного внеску та фінансових санкцій в органах Казначейства

2.1. Міністерство доходів і зборів України (далі - Міндоходів) та територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції Міндоходів (далі - територіальні органи Міндоходів) відкривають в органах Казначейства небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових санкцій (далі - страхові кошти).

Рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників, визначених Законом.

Рахунки 3719 відкриваються Міндоходів на балансі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України) та територіальним органам Міндоходів - на балансі головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства).

2.2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв Міндоходів і територіальних органів Міндоходів та інших документів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Розрахункове обслуговування Міндоходів та територіальних органів Міндоходів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів між органами Казначейства і власниками рахунків згідно з вимогами порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Договори укладаються:

Міндоходів з Казначейством України;

територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Міндоходів (далі - головні управління Міндоходів) з Головними управліннями Казначейства;

державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів - Центральним офісом з обслуговування великих платників, об'єднаними державними податковими інспекціями Міндоходів та спеціалізованими державними податковими інспекціями з обслуговування великих платників Міндоходів з управліннями (відділеннями) Державної Казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - управління (відділення) Казначейства).

III. Порядок проходження та розподілу страхових коштів

3.1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, зараховуються на рахунки 3719, відкриті на ім'я територіальних органів Міндоходів в управліннях (відділеннях) Казначейства.

3.2. На кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 територіальних органів Міндоходів, перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки головних управлінь Міндоходів на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

3.3. До 10 год. 00 хв. наступного операційного дня страхові кошти з рахунків 3719 головних управлінь Міндоходів засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я Міндоходів у Казначействі України, на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених з власниками рахунків.

3.4. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 Міндоходів, об 11 год. 00 хв. засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі України за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі - рахунок 3717) на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством України з власниками рахунків.

У разі якщо Міндоходів до 10 год. 30 хв. надало Казначейству України розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунку 3719 на відповідний рахунок головного управління Міндоходів для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню Міндоходів для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

У разі надання Міндоходів зазначеного розрахункового документа після 10 год. 30 хв. Казначейство України виконує його наступного операційного дня.

3.5. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 територіальних органів Міндоходів, о 19 год. 30 хв. засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Головними управліннями Казначейства на відповідні рахунки головних управлінь Міндоходів та до 19 год. 45 хв. з цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я Міндоходів в Казначействі України.

Страхові кошти, які надійдуть до 21 год. 00 хв. на рахунки 3719, відкриті на ім'я Міндоходів в Казначействі України, о 21 год. 30 хв. засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі України за рахунком 3717 на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством України з власниками рахунків.

Операції із страховими коштами, які надійдуть після 19 год. 30 хв. на рахунки 3719, відкриті на ім'я територіальних органів Міндоходів у Головних управліннях Казначейства, здійснюються відповідно до пунктів 3.1 - 3.4 цього розділу.

3.6. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство України формує відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (додаток 1).

3.7. Органи Казначейства відображають суми перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

4.1. Управління (відділення) Казначейства щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки територіальних органів Міндоходів формують та передають відповідним територіальним органам Міндоходів до 11 год. 00 хв. такі документи:

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я територіальних органів Міндоходів, у паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп відповідного органу Казначейства;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я територіальних органів Міндоходів, в електронному вигляді (глава 4 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

4.2. Головні управління Казначейства щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь Міндоходів формують та передають до 11 год. 00 хв. такі документи:

1) головним управлінням Міндоходів:

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я головних управлінь Міндоходів, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (глава 2 додатка 3) та у паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп відповідного органу Казначейства;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719, відкритих на ім'я територіальних органів Міндоходів, у вигляді технологічного файла @E (глава 3 додатка 3);

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я головних управлінь Міндоходів, в електронному вигляді (глава 4 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення;

"Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь Міндоходів, та "Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім'я територіальних органів Міндоходів, в електронному вигляді (глава 5 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення;

2) Казначейству України - "Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь Міндоходів, в електронному вигляді (глава 5 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

4.3. Казначейство України щоденно наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 Міндоходів формує та передає Міндоходів до 11 год. 00 хв. такі документи:

відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування в електронному вигляді (глава 1 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

виписки з рахунків 3719, відкритих на ім'я Міндоходів, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів (глава 2 додатка 3) та у паперовому вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, на яких проставляється штамп Казначейства України;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719, відкритими на ім'я Міндоходів, в електронному вигляді (глава 4 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення;

"Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім'я Міндоходів, та "Звіт про надходження страхових коштів" на рахунки 3719, відкриті на ім'я головних управлінь Міндоходів, в електронному вигляді (глава 5 додатка 3) за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

4.4. Казначейство України щоденно наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством України з власниками рахунків.

4.5. Після введення в дію системи дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" інформація, зазначена в пунктах 4.1 - 4.3 цього розділу, формується органами Міндоходів, а інформація, зазначена в пункті 4.4 цього розділу, - фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за допомогою зазначеної системи у відповідні терміни.

4.6. Щомісяця:

не пізніше 4 числа місяця, що настає за звітним, територіальні органи Міндоходів проводять звірку надходжень страхових коштів з відповідними територіальними органами Казначейства станом на 1 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів (додаток 6);

не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, Міндоходів, Казначейство України та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 1 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається загальний акт звірки надходження страхових коштів (додаток 7).

4.7. Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 8) в електронному вигляді надається Казначейством України Міндоходів. У разі виникнення змін у довіднику адміністративно-територіальних одиниць України Казначейство України протягом двох тижнів надає Міндоходів оновлений файл довідника адміністративно-територіальних одиниць України.

Міндоходів надає Казначейству України інформацію про перелік органів Міндоходів (код, найменування, розташування (адреса), код за ЄДРПОУ) та в яких органах Казначейства вони будуть обслуговуватись.

У разі виникнення змін у складі та/або розташуванні територіальних органів Міндоходів протягом трьох робочих днів з дня виникнення зазначених змін Міндоходів надає відповідну інформацію Казначейству України.

 

Директор Координаційно-моніторингового
департаменту Міністерства доходів
і зборів України

І. С. Санжаревська