ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 червня 2011 року N 333

Про затвердження Примірного порядку проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Керуючись статтями 9, 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Податковим кодексом України та Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", наказую:

1. Затвердити Примірний порядок проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) забезпечити методологічне супроводження, узагальнення практики застосування та подальше удосконалення Порядку.

3. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві Нізенку О. В., головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі забезпечити дотримання підпорядкованими органами державної податкової служби вимог цього наказу.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 01.09.2009 N 471 "Про затвердження Примірного порядку проведення камеральних та невиїзних документальних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Матвєєва О. В.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної
податкової служби України 

В. Ю. Захарченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
07.06.2011 N 333 


ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

1. Загальні положення та основні терміни

1.1. Цей Порядок запроваджується з метою організації роботи щодо проведення камеральної перевірки податкової звітності з акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

1.2. При проведенні камеральної перевірки використовуються такі нормативно-правові акти:

Закон України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" зі змінами;

Закон України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" зі змінами;

Закон України від 9 квітня 1999 року N 587-XIV "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" зі змінами;

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Податковий кодекс) зі змінами;

постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" зі змінами;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року N 545 "Деякі питання проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки" (далі - постанова N 545);

постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 року N 778 "Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України" зі змінами;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1215 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1257 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1260 "Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку";

наказ ДПА України від 01.12.2009 N 671 "Про затвердження форми Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 за N 125/17420 (далі - наказ N 671);

наказ ДПА України від 17.12.2010 N 953 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2010 за N 1350/18645;

наказ ДПА України від 22.12.2010 N 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за N 34/18772;

наказ ДПА України від 22.12.2010 N 985 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1440/18735 (далі - наказ N 985);

наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1030 "Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за N 86/18824 (далі - наказ N 1030);

наказ ДПА України від 29.03.2011 N 167 "Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за N 483/19221;

наказ ДПА України від 14.04.2011 N 213 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, та внесення змін до наказу ДПА України від 27.05.2008 N 355" (далі - наказ N 213);

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання ведення фінансово-господарської діяльності платників податків і використовуються при визначенні грошових зобов'язань з акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, а також податкові консультації ДПС України.

1.3. До складу податкової звітності з акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства включаються:

декларація акцизного податку, затверджена наказом N 1030 (далі - Декларація);

розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку, за формою згідно з додатком 1 до Декларації;

розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно, за формою згідно з додатком 2 до Декларації;

розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку за формою згідно з додатком 3 до Декларації;

розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком, за формою згідно з додатком 4 до Декларації;

розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції, за формою згідно з додатком 5 до Декларації;

розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, за формою згідно з додатком 6 до Декларації;

перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового, за формою згідно з додатком 7 до Декларації;

перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів, за формою згідно з додатком 8 до Декларації;

довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору за формою згідно з додатком до Правил ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджена постановою N 545;

розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за формою, затвердженою наказом N 671 (далі - Розрахунок ЗРВСХ);

довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує або збільшує податкові зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах, за формою згідно з додатком до Розрахунку ЗРВСХ.

2. Проведення камеральної перевірки та контроль за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства

2.1. Під час прийняття декларацій та розрахунків перевіряється тільки наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 розділу II Податкового кодексу. Інші показники, зазначені в поданій податковій звітності, до її прийняття перевірці не підлягають.

2.2. Зареєстровані в органі державної податкової служби декларації (далі - орган ДПС) та розрахунки підлягають камеральній перевірці.

2.3. У цьому Порядку термін "камеральна перевірка" використовується у значенні, визначеному в пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 розділу II Податкового кодексу.

2.4. Камеральні перевірки податкової звітності проводяться посадовими особами органу ДПС за місцем реєстрації платників (основним та неосновним) у порядку, визначеному статтею 76 розділу II Податкового кодексу.

2.5. Камеральну перевірку даних, заявлених у податковій звітності з акцизного податку/збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, орган ДПС проводить у такі строки:

протягом 15 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання Декларації;

протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання Розрахунку ЗРВСХ;

протягом 15 календарних днів, наступних за днем отримання податкової звітності, що подана з порушенням граничного строку подання уточнюючих та звітних нових декларацій (розрахунків).

2.6. Якщо за результатами камеральної перевірки не встановлено порушень, робиться відповідна позначка в частині декларації (розрахунку), що заповнюється службовою особою органу ДПС, яка проводила перевірку, ставиться її підпис, ініціали, прізвище та дата перевірки.

2.7. У разі встановлення порушення складається у двох примірниках Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з акцизного податку/ЗРВСХ (далі - Акт), що підписується посадовими особами органу ДПС, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі ДПС вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 та п. 86.2 ст. 86 розділу II Податкового кодексу.

Після складання Акта в податковій звітності платника робиться відповідна позначка у частині, яка заповнюється службовою особою органу ДПС, за результатами камеральної перевірки Декларації.

Зразок форми Акта наведена в Додатку до цього Порядку.

В Акті обов'язково зазначаються:

зміст порушення, пункти і статті порушених нормативно-правових актів;

номери рядків, у яких платником допущені помилки;

об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, самостійно обчислені платником податку і задекларовані в податковій звітності;

об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, визначені в ході камеральної перевірки;

сума заниження/завищення податкових зобов'язань;

сума заниження/завищення платником сплати штрафних санкцій (п. 50.1 ст. 50 розділу II Податкового кодексу) та/або пені (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу), внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах.

2.8. У ході камеральної перевірки необхідно здійснити порівняння показників податкової звітності з наявною податковою інформацією про господарські операції такого платника, що містяться у складі АРМ "Пошук", АРМ "Облік платників", АРМ "Бест-Звіт", АІС "Облік податків і платежів", АІС "Галузь", АС "Аудит", бази даних ДМС України, АРМ "Касові апарати", АІС "Розширений пошук у схемах, що використовуються суб'єктами господарювання з метою мінімізації об'єктів оподаткування та ухилення від сплати податків", звітів N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", звітів N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв", звітів N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів", Звіт про суми податкових пільг, реєстрів ліцензій, актів перевірок органів Держспоживстандарту щодо відповідності дизельного палива показникам, зазначеним у паспорті якості, та інших джерел (залежно від наявності та необхідності).

2.9. Посадова особа органу ДПС підрозділу, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - ЗРВСХ), у разі виявлення камеральною перевіркою факту заниження/завищення платником податкових зобов'язань, неподання або несвоєчасне подання податкової звітності, порушення правил сплати (перерахування) акцизного податку та/або ЗРВСХ приймає та направляє платникові податкові повідомлення-рішення за формами та згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом N 985.

2.10. У випадку виявлення перевіркою фактів завищення платником грошових зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій (п. 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу) та/або завищення/заниження пені, передбаченої пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу, які зазначаються в Розрахунку суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, за формою згідно з додатком 6 до Декларації, посадова особа органу ДПС, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку та ЗРВСХ, пропонує платнику подати уточнену звітність.

У разі виявлення перевіркою фактів заниження вищевказаних грошових зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій, посадова особа органу ДПС, на яку покладено функції адміністрування акцизного податку та ЗРВСХ, приймає та направляє платникові податкове повідомлення-рішення за формами та згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом N 985.

3. Особливості проведення камеральної перевірки Декларації акцизного податку

3.1. При перевірці правильності заповнення граф Декларації та додатків до неї необхідно встановити дотримання вимог Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом N 1030.

3.2. Під час перевірки Декларації та додатків до неї необхідно визначити:

3.2.1. правильність застосування розміру ставок акцизного податку та періоду їх запровадження з урахуванням залишків спирту та готової продукції за результатами їх інвентаризації на перше число періоду, з якого запроваджуються нові ставки акцизного податку;

3.2.2. правильність застосування курсу гривні до євро, необхідного для обчислення податкових зобов'язань;

3.2.3. правомірність застосування платником податків пільг з акцизного податку із урахуванням Довідника пільг, наданих чинним законодавством зі сплати податків та зборів:

застосування нульової ставки або знижених ставок податку на підакцизні товари (продукцію);

визначення операцій та оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком, зокрема, при експортних операціях наявність належно оформлених вантажно-митних декларацій;

3.2.4. правомірність визначення платником податків суми коригування податкового зобов'язання;

3.2.5. правильність обчислення штрафних санкцій (п. 50.1 ст. 50 розділу II Податкового кодексу) та/або пені (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу), які зазначаються внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах тощо.

3.3. При перевірці розділу А Декларації та додатків до неї необхідно звірити відповідність даних журналу обліку погашення податкових векселів (податкових розписок), актів про фактично отриману кількість спирту, сплачених сум акцизного податку до придбання спирту етилового, втрат спирту при транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції у межах затверджених норм (накази Держспецмонополії України від 10.02.2000 N 14 "Про затвердження Норм природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним, автомобільним транспортом та Інструкції про порядок їх застосування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.02.2000 за N 111/4332, від 13.03.2000 N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Норм гранично допустимих втрат спиртовмісних сировини і напівфабрикатів при транспортуванні, зберіганні та виробництві безалкогольної продукції та Інструкції про порядок застосування Норм втрат спирту етилового і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2000 за N 234/4455 та N 235/4456, від 31.03.2000 N 30 "Про затвердження Норм втрат спирту і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві") та актів перевірок регіонального управління Департаменту САТ ДПА України щодо дотримання норм втрат спирту при транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції (за наявності).

3.4. Якщо за наслідками перевірки та отриманої податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків чинного законодавства в частині акцизного податку на підставі пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 розділу I Податкового кодексу, до платника податків готується звернення щодо надання пояснення та документального підтвердження.

У разі ненадходження пояснень та документального підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту підрозділ, до функцій якого віднесено адміністрування акцизного податку, готує висновок відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення документальної позапланової перевірки, затверджених наказом N 213 (пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 розділу II Податкового кодексу).

4. Особливості проведення камеральної перевірки Розрахунку ЗРВСХ

4.1. При перевірці правильності заповнення рядків Розрахунку ЗРВСХ необхідно встановити дотримання вимог Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом N 671.

4.2. Під час перевірки необхідно визначити правильність застосування ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

4.3. При проведенні камеральної перевірки розрахунків ЗРВСХ працівники підрозділу, до функцій якого віднесено адміністрування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, ретельно вивчають дані звітності та вживають таких заходів:

4.3.1. опрацьовується наявна інформація, а саме: реєстри виданих та скасованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями; показники іншої податкової звітності (з метою виявлення розбіжностей); відомості про застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (за наявності); інформація щодо наявності у суб'єктів господарювання, що мають розгалужену мережу роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом, та інша податкова інформація;

4.3.2. готується звернення до платника відповідно до пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 розділу I Податкового кодексу з проханням пояснити причини низької сплати збору;

4.3.3. у випадку якщо проведений аналіз податкової звітності та наявної податкової інформації свідчить про недостовірність даних звітності, підрозділ, до функцій якого віднесено адміністрування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, готує висновок відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом N 213.

5. Особливості складання Акта щодо неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності

5.1. Підрозділ, до функцій якого входить прийняття та обробка податкової звітності, формує реєстри поданої податкової звітності. За наявності відповідного порядку реєстри поданої звітності можуть надаватися в електронному вигляді засобами корпоративної електронної пошти. Підрозділом, на який покладено функції адміністрування акцизного податку та ЗРВСХ, вживаються заходи щодо виявлення несвоєчасно поданої та неподаної звітності.

5.2. У разі встановлення неподання (несвоєчасного подання) звітності, посадовою особою органу ДПС складається Акт, у якому фіксується зміст порушення з зазначенням обґрунтування порушених нормативно-правових актів та конкретних пунктів і статей, при цьому обов'язково вказується граничний термін подання податкової звітності згідно з Податковим кодексом та дата фактичного отримання органом ДПС Декларації, Розрахунку ЗРВСХ тощо.

5.3. Якщо платником податку не подано в установлений законом строк Декларацію або Розрахунок ЗРВСХ, готується висновок відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом N 213.

6. Особливості складання Акта щодо порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань

6.1. Після закінчення граничного терміну сплати узгодженого податкового зобов'язання підрозділами, на які покладено функції адміністрування акцизного податку та ЗРВСХ, аналізується повнота його сплати.

6.2. У разі якщо платник сплачує узгоджені грошові зобов'язання після граничного терміну сплати, визначеного Податковим кодексом, посадовою особою органу ДПС складається Акт, у якому фіксуються порушення та вказуються конкретні пункти і статті порушених нормативно-правових актів. При цьому обов'язково зазначаються граничний термін сплати, дата фактично зарахованих податкових зобов'язань до відповідних бюджетів, кількість днів затримки та сплачена сума.

 

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору 

Ю. В. Марченко 


 

ЗРАЗОК 

Додаток
до Примірного порядку проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

____________________________________________________________________________________
(назва територіального органу державної податкової служби)  


АКТ
про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з акцизного податку/ЗРВСХ 

щодо виявлених помилок (порушень) 

  

щодо неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності 

  

щодо порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань 

  


____________ N ____________
      (дата)  

______________________
(місце складання)  

______________________________________________________________________________________
                                                               (посада, прізвище, ініціали посадової особи податкового органу) 

На підставі пункту 20.1.4 статті 20 розділу I Податкового кодексу України, у порядку статті 76 розділу II Податкового кодексу України проведено камеральну перевірку податкової звітності з акцизного податку/ЗРВСХ за ___________________________________________ 20__ року
                                                                       (звітний (податковий) період)
_____________________________________________________________________________________,
                           (повне найменування - для юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, 
                                                                               податковий номер або серія та номер паспорта)
відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:

керівник _____________________________________________________________________________;
             (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
головний бухгалтер ____________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

При перевірці використано: декларацію акцизного податку (розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства) за ______________________________________________
                                                                                                                                        (звітний (податковий період) 

(від "___" ____________ N ___________);
(дата та номер реєстрації у податковому органі)

інша податкова інформація (вказати, яка саме інформація, документи тощо)

Перевіркою встановлено: 


N
з/п 

Суть помилки (порушення) 

Зазначити необхідне відміткою (Х) 

Неподання податкової звітності з акцизного податку/ЗРВСХ на порушення вимог підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України

Граничний строк подання Декларації/Розрахунку за звітний період ________ ________ (дата).

Фактично на дату складання акта камеральної перевірки _______ (дата акта) Декларація/Розрахунок за звітний період _____ не надана(ий) до ОДПС. 

  

Несвоєчасне подання податкової звітності з акцизного податку/ЗРВСХ на порушення вимог підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II, пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України.

Граничний строк подання Декларації/Розрахунку за звітний період ________ ________ (дата).

Фактично Декларація/Розрахунок за звітний період _____ надана(ий) до ОДПС ________________ (дата). 

  

3* 

Порушення підпункту ___ пункту ____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу України, пункту _____ Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1030, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за N 86/18824, а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що не вплинула або вплинула на розрахунки з бюджетом** 

  

4* 

Порушення підпункту ___ пункту ____ статті _____ Закону України від 9 квітня 1999 року N 587-XIV "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", пункту _____ Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2009 N 671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 за N 125/17420, а саме: арифметичну (методологічну) помилку (порушення), що вплинула на розрахунки з бюджетом** 

  

Несвоєчасна сплата узгодженого податкового зобов'язання з акцизного податку/ЗРВСХ у сумі __________ за звітний податковий період __________ на порушення підпункту ___ пункту ____ статті _____ розділу __ Податкового кодексу України

Граничний строк сплати узгодженого податкового зобов'язання за період ______ ______ (дата).

Фактично сплачено _________ (дата надходження коштів до бюджету). Вказати суму, назву, N та дату платіжного документа або інший спосіб погашення боргу.

Кількість календарних днів затримки, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання ____ 

  


____________
*
Результати перевірки за пунктами 3 та 4 додатково оформлюються у вигляді таблиць з відображенням показників, у яких допущено помилку (порушення) (наприклад, код рядка), даних, вказаних платником, даних, визначених органом державної податкової служби, та різниці (відхилення); звітного (податкового) періоду:

** у разі порушення інших законодавчих /нормативних документів, вказати яких саме


1. Арифметико-логічні помилки при заповненні Декларації (розділів):


грн.


Назва показника (рядка), у якому виявлено розбіжність 

Код операції 

Значення рядків Декларації 

Значення згідно з порядком заповнення 

Сума відхилення +/- 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  


2. Розбіжності між даними Декларації та додатками до неї:


Показник, у якому виявлено розбіжність 

Значення рядків Декларації 

Номер додатка до Декларації 

Значення, вказане в додатку до Декларації 

Сума відхилення
+/- 

Назва 

Код операції 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  


3. Розбіжності у даних додатків до Декларації:


грн.


Розділ Декларації (А, Б, В, Г) 

Показник, у якому виявлено розбіжність 

Значення згідно з порядком заповнення 

Сума відхилення
+/- 

Код операції 

Номер додатка до Декларації 

N з/п (значення рядка з графи 1 додатка) або рядок "Разом" 

Назва графи 

Значення 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


4. Арифметико-логічні помилки при заповненні Розрахунку ЗРВСХ:


грн.


Показник, у якому виявлено розбіжність 

Значення колонки Розрахунку 

Значення згідно з порядком заповнення 

Сума відхилення
+/- 

Назва показника 

Значення відповідної клітинки з колонки 1 "N з/п" (або назва рядка "РАЗОМ") 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


5. Розбіжності між даними Довідки про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує або збільшує податкове зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої (платником) помилки у попередніх звітних періодах:


грн.


Назва показника, у якому виявлено розбіжність 

Значення рядків Довідки 

Значення згідно з порядком заповнення 

Сума відхилення
+/- 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  


N з/п 

Висновки 

Зазначити необхідне відміткою (Х) 

Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з акцизного податку/ЗРВСХ. Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України.  

  

Дані камеральної перевірки свідчать про заниження суми грошових зобов'язань та пені, заявлених у податковій звітності з акцизного податку/ЗРВСХ, у тому числі: 

  

2.1 

податкових зобов'язань у сумі ________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України); 

  

2.2 

штрафних санкцій у сумі ________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 120.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України); 

  

2.3 

пені, передбаченої підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу, внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах, у сумі ________ гривень. 

  

Дані камеральної перевірки свідчать про завищення суми грошових зобов'язань та пені, заявлених у податковій звітності з акцизного податку/ЗРВСХ, у тому числі: 

  

3.1 

податкових зобов'язань у сумі ________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України); 

  

3.2 

штрафних санкцій у сумі ________ гривень (відповідальність платника передбачена пунктом 120.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України); 

  

3.3 

пені, передбаченої підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу, внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах, у сумі ________ гривень. 

  

Дані камеральної перевірки свідчать, що допущене порушення не вплинуло на розрахунки з бюджетом.  

  

Дані камеральної перевірки свідчать про несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов'язання з акцизного податку/ЗРВСХ в сумі _______ за звітний податковий період ________________.

Відповідальність платника передбачена абзацом ____ пункту 126.1 статті 126 розділу II Податкового кодексу України.  

  


Інше _________________________________________________________________________________ 


__________________________________________
(посада посадової особи органу державної
податкової служби, яка склала акт) 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Керівник 

_____________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

  


Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної податкової служби ознайомлений, примірник акта отримав ___.___.20__ року.  


Керівник (головний бухгалтер),
платник податку - фізична особа 

________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 


На примірнику акта, який залишається в органі державної податкової служби, вказується інформація щодо реалізації результатів перевірки. 


  

дата 

номер 

Направлено поштою у порядку, передбаченому статтею 42, пунктом 58.3 статті 58 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

Надано відповідь про результати розгляду заперечень 

  

  

Складено податкове повідомлення-рішення 

  

  


Згідно з наявною у базах даних інформацією до платника було застосовано штраф *(зазначити необхідне для визначення відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) 


____________
*
Номер акта складається через дріб з порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду структурного підрозділу, працівником якого проведено перевірку, та податкового номера або серії і номера паспорта. 


N
з/п 

Пункт та стаття Податкового кодексу України, відповідно до яких зроблено розрахунок штрафних (фінансових) санкцій 

Сума, грн. 

Дата податкового повідомлення-
рішення 

Номер податкового повідомлення-
рішення 

Пункт 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Пункт 120.2 статті 120 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац другий пункту 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац четвертий пункту 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац шостий пункту 123.1 статті 123 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац другий пункту 126.1 статті 126 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Абзац третій пункту 126.1 статті 126 розділу II Податкового кодексу України 

  

  

  

Інші положення Податкового кодексу України 

  

  

  


____________