ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2011

м. Київ

N 167


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2011 р. за N 483/19221

Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 N 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг", пункту 9 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого цією постановою, та керуючись вимогами Податкового кодексу України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, що додається.

2. Департаменту адміністрування податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.) в установленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Любченка О. М.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
29.03.2011 N 167

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2011 р. за N 483/19221


ПОРЯДОК
визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання пункту 9 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 N 1233.

2. Цей Порядок є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

3. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до Кодексу.

4. Суми податку на додану вартість, не сплачені платником до державного бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей оподаткування.

II. Механізм визначення пільг з податку на додану вартість залежно від особливостей оподаткування

1. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів (послуг)

1. Перелік операцій з постачання товарів (послуг), що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, передбачено статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу, міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.

2. Сума податку на додану вартість, не внесена платниками до державного бюджету за операціями з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування, розраховується шляхом визначення суми податку на додану вартість за встановленою основною ставкою податку від обсягів операцій з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість.

3. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування податком на додану вартість, здійснюється за алгоритмом:

СП = (V пост. зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х розмір ставки податку,

де:

СП - сума пільг;

V пост. зв. - обсяги операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, - з розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з податку на додану вартість;

V прид. з податком, V прид. без податку - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість.

2. Операції з експорту товарів (супутніх послуг) та операції з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою

1. Перелік операцій, що оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою, передбачено статтями 195, 211 розділу V, статтею 337 розділу XVIII та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

2. Не внесені платниками до державного бюджету суми податку на додану вартість через застосування нульової ставки розраховуються шляхом визначення суми податку на додану вартість за встановленою основною ставкою податку від обсягів операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, зменшених на обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.

3. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом:

СП = (V пост, нульов. - V прид.) х розмір ставки податку,

де:

СП - сума пільг;

V пост, нульов. - обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, - з розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з податку на додану вартість;

V прид. - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.

3. Спеціальні режими оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства

1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства передбачено статтею 209 розділу V Кодексу.

2. Сума податку на додану вартість, не внесена до державного бюджету сільськогосподарським підприємством, яке відповідає критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів (послуг) визначається з відповідного рядка податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої або спеціальної) як сума податку на додану вартість, яка залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства або спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства.

3. Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість сільськогосподарським підприємством здійснюється за алгоритмом:

СП = ПЗ декларацій,

де:

СП - сума пільг;

ПЗ декларацій - сума податку на додану вартість, яка залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства або спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, відповідно до податкових декларацій з податку на додану вартість (скороченої або спеціальної).

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартістьЮ. В. Лапшин