МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони

Кабінет Міністрів України та Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (далі - Учасники),

діючи в дусі партнерства та співробітництва, що існують між двома країнами;

в інтересах зміцнення довіри, стабільності та безпеки в Європі в цілому;

наголошуючи на ролі співробітництва в галузі оборони в інтересах підтримання добрих відносин між обома країнами;

визнаючи прогрес, який вже було досягнуто;

беручи до уваги положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору щодо статусу їхніх збройних сил, учиненої в м. Лондон 19 червня 1951 року, та Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру" щодо статусу їхніх збройних сил, вчиненої в м. Брюссель 19 червня 1995 року;

та з метою подальшого зміцнення добрих військових відносин, підвищення взаємної поваги, довіри та розуміння, яких вже було досягнуто;

досягли такого порозуміння:

РОЗДІЛ 1
ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум) застосовуються такі визначення:

a) "відряджаюча організація" - означає міністерство, управління чи вид збройних сил, до складу якого належить особовий склад, що відвідує,

b) "приймаюча організація" - означає міністерство, управління чи вид збройних сил країни, в якій перебуває особовий склад іншої країни на підставі програми двостороннього військового співробітництва та оборонних контактів і будь-якої діяльності, передбачуваної нею,

c) "відряджаюча країна" - означає країну, якій належить організація, що відряджає,

d) "приймаюча країна" - означає країну, якій належить організація, що приймає.

РОЗДІЛ 2
ЦІЛІ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Учасники здійснюватимуть двостороннє співробітництво в оборонній сфері відповідно до національних законодавств держав Учасниць та інших домовленостей, сторонами яких є обидва Учасники.

2. Співробітництво в оборонній сфері між Учасниками здійснюється з метою зміцнення миру та стабільності.

3. Цей Меморандум визначає загальні напрями співробітництва, положення та адміністративні умови, які регулюють виконання програм співробітництва.

РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Учасники розвиватимуть двосторонні оборонні контакти на таких основних напрямах:

обмін думками та інформацією з питань, що стосуються зміцнення довіри та міжнародної, особливо європейської, безпеки;

взаємне забезпечення інформацією з питань розробки та реалізації військової доктрини, процедур та винесених уроків;

обмін досвідом з питань підготовки особового складу, управління військами та бойової підготовки;

підготовка військовослужбовців у військових навчальних центрах професійної підготовки та співробітництво між військовими навчальними закладами Учасників;

проведення консультацій та надання дорадчої допомоги з питань оборонної політики та управління, включаючи питання оборонного бюджету, кадрові питання, а також підготовки особового складу Міністерства оборони з цих питань;

сприяння розвитку співробітництва у військово-технічній сфері;

участь у спільних навчаннях;

обмін досвідом з правових питань щодо проходження військової служби, захисту інтересів військовослужбовців та їхнього соціального захисту;

визначення можливостей для закупівель військової техніки, запчастин та припасів;

обмін досвідом щодо переробки та утилізації озброєнь та військової техніки, а також захисту навколишнього природного середовища;

співробітництво в галузі охорони здоров'я військовослужбовців, організації їхнього відпочинку та відновлення здоров'я;

розвиток контактів у галузі військової історії, військових традицій, спорту та військової музики;

методи запобігання та боротьби з корупцією;

забезпечення вивчення англійської мови військовослужбовцями Збройних Сил України;

консультування та підготовка в галузі військової розвідки;

інші напрями за взаємною згодою Учасників.

РОЗДІЛ 4
ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Співробітництво здійснюватиметься у таких формах:

консультації чи зустрічі між керівним складом Збройних Сил України та Збройних Сил Сполученого Королівства;

консультації та обмін досвідом;

обмін візитами кораблів військово-морських сил, літаків військово-повітряних сил та підрозділів збройних сил;

взаємні запрошення щодо відвідування навчань;

переговори, конференції, семінари та симпозіуми;

навчання та підготовка військовослужбовців;

взаємні запрошення щодо участі у військових, культурних та спортивних заходах;

інші форми співробітництва за взаємною згодою Учасників.

2. Проведення військових навчань в Україні Збройними Силами Сполученого Королівства буде регулюватися окремим Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стосовно використання українських полігонів збройними силами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18 липня 1996 року або організовуватиметься згідно з технічними угодами.

РОЗДІЛ 5
ПЛАН СПІВРОБІТНИЦТВА

1. На підставі цього Меморандуму Учасники складатимуть план співробітництва, який визначатиме конкретні заходи, спосіб, час та місце їхнього проведення, а також інші питання.

2. План співробітництва стане результатом спільних консультацій на всіх рівнях, включаючи військових аташе та штабні переговори. Домовленості щодо офіційних візитів міністрів, начальників генеральних штабів та старших посадових осіб кожної країни визначатимуться окремо.

РОЗДІЛ 6
РЕАЛІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Під час проведення заходів, передбачених планом співробітництва, Учасники керуватимуться такими положеннями:

a) приймаюча організація відповідатиме за забезпечення особового складу, який відвідує, згідно з цією програмою:

i) харчування та проживання за такими стандартами, що і для власного особового складу;

ii) надання в користування необхідного спеціального спорядження та одягу, якого вимагає приймаюча організація та особовий склад, що відвідує,

iii) користування їдальнями, буфетами та закладами відпочинку приймаючої організації;

iv) за можливості, переклад мовою відряджаючої країни;

 

b) крім цього, приймаюча організація може за власним рішенням запропонувати оплатити переїзд з відряджаючої країни та у зворотному напрямку особового складу відряджаючої організації, який бере участь у конкретному заході;

c) відряджаюча організація відповідатиме за:

i) організацію та транспортування для повернення до відряджаючої країни травмованих осіб або осіб, які вимушені перервати свій візит за сімейними обставинами;

ii) забезпечення транспортом, не передбаченим положеннями цього Меморандуму або за окремими досягнутими домовленостями перед проведенням будь-якого заходу;

iii) виплату добових особовому складу, що відвідує, страхування у зв'язку з подорожжю та витрати, пов'язані з підготовкою особового складу до відповідних заходів;

iv) забезпечення особового складу, що відвідує, необхідними документами, які вимагаються приймаючою країною, для в'їзду та виїзду з неї;

 

d) фінансування візитів великих груп (оркестрів, художніх колективів, спортивних команд, груп слухачів тощо) погоджуватиметься за згодою Учасників у кожному окремому випадку;

e) товари, що переміщуються між територіями Учасників, у відповідності з цим Меморандумом, звільняються від митних зборів та податку на додану вартість.

РОЗДІЛ 7
НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ТА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

1. Невідкладна медична та стоматологічна допомога в разі необхідності надаватиметься особовому складу, що відвідує, з боку приймаючої країни. Така допомога відповідатиме стандартам, які діють для членів приймаючої організації.

2. Невідкладна медична та стоматологічна допомога буде безкоштовною для відряджаючої організації. Витрати на надання будь-якої іншої медичної або стоматологічної допомоги бере на себе відряджаюча організація.

3. Відряджаюча організація повинна забезпечити, щоб її особовий склад за загальним станом здоров'я та у стоматологічному відношенні був підготовлений до участі у будь-якому візиті, обміні чи стажуванні, які проводяться. Особовий склад, який потребує продовження лікування, повинен бути забезпечений достатньою кількістю ліків на період перебування в іншій країні.

РОЗДІЛ 8
ПРЕТЕНЗІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Претензії, що випливають чи пов'язані з виконанням цього Меморандуму та передбачені статтею VIII Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, будуть розглядатись згідно з її положеннями.

2. Претензії, не передбачені статтею VIII Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил або положеннями цього Меморандуму, будуть розглядатись одним із Учасників, який буде визначений шляхом консультацій між ними. Кошти для врегулювання таких претензій будуть розподілятись порівну між Учасниками. Проте, якщо такі зобов'язання виникають в результаті безвідповідальних дій або необачної бездіяльності, умисного невиконання обов'язків або крайньої недбалості Учасника, його особового складу чи агентів (за винятком підрядників), витрати на відшкодування таких збитків нестиме тільки цей Учасник.

3. У разі якщо шкоду завдано спільному майну Учасників або цим майном і не передбачено, що компенсація буде здійснюватись третьою стороною, відшкодовувати збитки в такому випадку будуть обидва Учасники в рівному обсязі.

4. Учасники не гарантуватимуть підрядникам відсутність претензій з боку третіх сторін. Однак, цей принцип не буде для Учасників забороною у наданні дозволу на використання інтелектуальної власності третьої сторони та покладенні фінансової відповідальності за таке використання згідно з вимогами чинного національного законодавства.

РОЗДІЛ 9
БЕЗПЕКА ТА ВІЗИТИ

1. Учасники охоронятимуть таємну інформацію чи матеріали з обмеженим доступом, що були отримані чи створені відповідно до положень цього Меморандуму, згідно з їхнім національним законодавством у цій сфері.

2. Учасники гарантуватимуть, що інформація з обмеженим доступом, надана чи створена відповідно до цього Меморандуму, не буде передаватися іншому уряду, державній організації чи іншому суб'єкту третьої сторони без попереднього письмового погодження з Учасником, який її надав.

3. Весь особовий склад, що відвідує, буде дотримуватись вимог безпеки країни, що приймає. Учасники гарантуватимуть, що будь-яка інформація, оприлюднена або надана особам, що відвідують, буде використовуватись згідно з вимогами цього Меморандуму. Запити про візити будуть координуватись через урядові канали та відповідатимуть порядку організації візитів, прийнятому в приймаючій країні.

РОЗДІЛ 10
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Суперечки щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму врегульовуватимуться шляхом переговорів між Учасниками, перш за все через військових аташе, без звернення до інших національних або міжнародних судів чи до третьої сторони.

РОЗДІЛ 11
ЗМІНИ

Цей Меморандум може бути змінений у будь-який час у письмовому вигляді за згодою обох Учасників.

РОЗДІЛ 12
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності і залишається чинним впродовж п'ятнадцяти років, якщо його дія не буде припинена раніше одним з Учасників за попереднім письмовим повідомленням іншого Учасника за 90 днів.

2. У разі припинення дії цього Меморандуму положення щодо претензій, безпеки та вирішення спорів залишаються чинними.

Підписано в м. Києві "17" березня 2016 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії