УГОДА
про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.09.93
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 20.04.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 17.06.2011

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць цієї Угоди (далі - Сторони),

керуючися принципами гуманізму й соціальної справедливості, прагненням до єдиного підходу у вирішенні проблем надання пільг для батьків, вдів, дітей, а також інших членів сімей військовослужбовців, загиблих під час виконання військового обов'язку в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії;

усвідомлюючи особливу важливість і необхідність державної та соціальної допомоги зазначеній категорії громадян в умовах переходу до нових економічних відносин,

домовилися про таке:

Стаття 1

Кожна зі Сторін визнає за доцільне відповідно до національного законодавства визначити розміри й порядок виплати одноразової допомоги батькам та іншим членам сімей військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок поранень, а також каліцтв, контузій, захворювань, отриманих у період бойових дій в Афганістані або в інших державах, але не нижче суми обов'язкового державного особистого страхування військовослужбовців, передбаченої чинним у державі законодавством або прийнятим у колишньому Союзі РСР, з урахуванням індексації цін.

Стаття 2

Сторони визнають за доцільне передбачити пільгові умови пенсійного забезпечення членів сімей військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок поранень, каліцтв, контузій, захворювань, отриманих у період бойових дій в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії.

Стаття 3

Сторони визнають за необхідне поширити на сім'ї військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок поранень, каліцтв, контузій, захворювань, отриманих у період бойових дій в Афганістані або в інших державах, в яких велися бойові дії, пільги, передбачені для членів сімей військовослужбовців, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни.

Стаття 4

Положення статей 1 - 3 цієї Угоди не поширюються на членів сімей військовослужбовців, загиблих унаслідок учинених ними злочинів.

Стаття 5

Ця Угода підлягає ратифікації парламентами Сторін.

Угода набирає чинності після здачі на зберігання депозитарію третьої ратифікаційної грамоти. Для Сторін, що ратифікували її пізніше, вона набирає чинності в день здачі ними на зберігання своїх ратифікаційних грамот.

Учинено в місті Москва 24 вересня 1993 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле державам, що підписали цю Угоду, її засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки 

За Уряд
Республіки Молдова 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь 

За Уряд
Російської Федерації 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія 

За Уряд
Республіки Таджикистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Грузія 

За Уряд
Туркменістану 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Казахстан 

За Уряд
Республіки Узбекистан 

(Підпис) 

(Підпис) 

За Уряд
Киргизької Республіки 

За Уряд
України 

(Підпис) 

(Підпис)