1 РЕЗОЛЮЦИЯ 71/1, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, "Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах"
2 СПІЛЬНА ЗАЯВА Женевська заява
3 РЕЗОЛЮЦИЯ, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, "Территориальная целостность Украины"
4 Висновки Європейської Ради по Україні (21/03/2014)
5 ГААЗЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ за підсумками зустрічі Великої сімки
6 ВИСНОВОК N 763/2014 (ВЕНЕЦІАНСЬКА КОМІСІЯ)
7 СПІЛЬНА ЗАЯВА Голів Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сенату Республіки Польща
8 МЕМОРАНДУМ про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
9 РИМСКИЙ СТАТУТ международного уголовного суда
10 ДОГОВІР держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міждержавний розшук осіб
11 ДОГОВІР про зону вільної торгівлі
12 КОНВЕНЦІЯ про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
13 КОНВЕНЦІЯ про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
14 Конвенция о достойном ТРУДЕ домашних работников
15 УГОДА про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності
16 КОНВЕНЦІЯ про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
17 КОНВЕНЦІЯ, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі
18 КОНВЕНЦІЯ N 155 Конвенція 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище
19 КОНВЕНЦІЯ, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів
20 КОНВЕНЦІЯ про угоди про вибір суду
21 ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ про усиновлення дітей (переглянута)
22 КОНВЕНЦІЯ про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод
23 Конвенція 1993 року про запобігання великим промисловим аваріям (КОНВЕНЦІЯ N 174)
24 Конвенція 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах (КОНВЕНЦІЯ N 176)
25 Угода про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії
26 ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ про взаємну допомогу у кримінальних справах
27 КОНВЕНЦІЯ про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році)
28 КОНВЕНЦІЯ про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах
29 КОНВЕНЦІЯ про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
30 КОНВЕНЦІЯ про колізії законів, які стосуються форми заповітів
31 ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ регіональних мов або мов меншин
32 КОНВЕНЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
33 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року
34 ПРОТОКОЛ до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
35 КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод
36 КОНВЕНЦІЯ про запровадження системи реєстрації заповітів