МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів

від 6 березня 2014 року

Основні засоби (далі - ОЗ) є невід'ємною частиною майна майже кожного суб'єкта господарювання. Вартість таких об'єктів зазвичай чимала, але включити її до складу витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, платник податку може лише у частині нарахованої амортизації, тобто відбувається поступове перенесення вартості об'єкта ОЗ, що амортизується, на витрати підприємства.

Залежно від групи, до якої віднесено той чи інший об'єкт ОЗ, встановлено мінімально допустимі строки їх амортизації (від 2 до 20 років). Таких груп - 16.

Пропонуємо розглянути ці групи та їх мінімально допустимі строки корисного використання:

група 1 - земельні ділянки (мінімально допустимий строк корисного використання не встановлено);

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом (15 років);

група 3 - будівлі, споруди та передавальні пристрої (відповідно 20, 15 та 10 років);

група 4 - машини та обладнання (5 років), з них - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 грн. (2 роки);

група 5 - транспортні засоби (5 років);

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) (4 роки);

група 7 - тварини (6 років);

група 8 - багаторічні насадження (10 років);

група 9 - інші основні засоби (12 років);

група 10 - бібліотечні фонди (мінімально допустимий строк корисного використання не встановлено);

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи (мінімально допустимий строк корисного використання не встановлено);

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди (5 років);

група 13 - природні ресурси (мінімально допустимий строк корисного використання не встановлено);

група 14 - інвентарна тара (6 років);

група 15 - предмети прокату (5 років);

група 16 - довгострокові біологічні активи (7 років).

Нагадаємо, класифікацію груп ОЗ та інших необоротних активів визначено п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України.

____________