ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 15.09.2016 р. N 20365/10/26-15-13-01-12

Головне управління ДФС у м. Києві в межах компетенції та згідно з нормами чинного податкового законодавства розглянуло ваш запит [...] та повідомляє про таке.

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Під терміном "пасивні доходи" для цілей цього розділу слід розуміти, зокрема такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 ст. 167 Кодексу встановлено, що ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються, зокрема, у розмірі 18 відсотків - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту).

Водночас, відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставка податку встановлена у розмірі 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Разом з тим, відповідно до п. 291.2 ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

При цьому, згідно з п. 297.1 ст. 297 Кодексу платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, юридична особа, що перебуває на спрощеній системі оподаткування не являється платником податку на прибуток, а отже доходи у вигляді дивідендів, що виплачуються такою юридичною особою оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

При цьому, пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу визначено, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Одночасно, слід зазначити, що будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Згідно пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку (фізичній особі) за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу.

У разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.1 ст. 167 Кодексу (18 відс.) (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу).

Крім цього, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема, пасивні доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідно до пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Разом з тим, слід зазначити, що згідно з Порядком заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - Порядок), затвердженого наказом затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. N 4, доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу), відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу "109".

Крім того, у рядку "Військовий збір" розділу II податкового розрахунку загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються (п. 3.11 Порядку).

 

Заступник начальника

В. С. Варгіч