ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.09.2016 р. N 32089/7/99-99-18-02-02-17

Митницям ДФС

 

 

 

Про заповнення митної декларації

У зв'язку зі зверненнями митниць щодо питань заповнення митної декларації (далі - МД) при декларуванні товарів, що переміщуються для забезпечення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії та передбачають розрахунки за поставлений товар з окремих рахунків в комерційних банках, відкритих Міністерством фінансів України, повідомляємо.

Відповідно до правил заповнення графи 28 МД, викладених у главі 2 розділу II Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2012 за N 1372/21684, графа заповнюється у разі здійснення грошових розрахунків за товар.

У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) окремими рядками відомості про уповноважені банки особи, яка здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

код за ЄДРПОУ вповноваженого банку;

найменування банку;

код (МФО) банку.

Враховуючи специфіку розрахунків за товари, що ввозяться в рамках реалізації вищезазначених проектів, у графі 28 МД можуть у встановленому порядку зазначатись відомості про уповноважений банк, в якому Міністерством фінансів України відкрито окремі спеціальні рахунки на користь бенефіціара відповідного проекту.

З метою ідентифікації таких зовнішньоекономічних операцій, декларування товарів, що ввозяться з розрахунками через такі спеціальні рахунки Міністерства фінансів України, здійснювати з обов'язковим зазначенням в графі 44 МД під кодом документа "4210" відомостей про відповідний договір з Мінфіном, що передбачає згадані особливості розрахунку (договір субкредитування).

 

В. о. заступника Голови

М. В. Продан