ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.09.2013 р. N 12617/09-10

ПФУ розглянув звернення банку щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ) та повідомляє таке.

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2494) роботодавці підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, є платниками ЄСВ.

Виходячи зі змісту ст. 7 Закону N 2464 сума винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами є базою нарахування ЄСВ.

Частиною першою ст. 626 ЦКУ передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (частина друга ст. 638 ЦКУ).

Виходячи з аналізу ст. 1144 - 1149 ЦКУ публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу - це звернена до невизначеного кола осіб обіцянка майнової винагороди за досягнення обумовленого результату тому, хто досягне цього результату.

За своєю юридичною природою публічна обіцянка винагороди належить до недоговірних зобов'язань (підрозділ 2 розділу III книги п'ятої ЦКУ) та є умовним одностороннім правочином, що містить елементи двох односторонніх правочинів, які мають зустрічний характер і повинні відповідати один одному, здійснення яких не означає укладення договору. Причому обіцянка винагороди не є офертою, а досягнення результату не є акцептом.

Від звичайного заробітку, премій та інших аналогічних виплат винагорода, передбачена публічною обіцянкою, відрізняється тим, що вона заснована не на договірних відносинах, а встановлюється шляхом одностороннього волевиявлення та її розмір визначається не за домовленістю сторін, а в односторонньому порядку.

Таким чином, на суми, виплачені відповідно до публічної обіцянки винагороди, ЄСВ не нараховується.

 

Заступник Голови правління

В. Никитенко