ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.09.2012 р. N 20325/03-20

Щодо відповідальності за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату ЄСВ

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і повідомляє.

Платники єдиного внеску - роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20-го числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом є календарний місяць (частина 8 статті 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон)).

Відповідно до пункту 2 частини 11 статті 25 Закону за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

Згідно з частинами 10 та 13 статті 25 Закону на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої цим Законом, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Відповідно до пункту 1 частини 10 статті 9 Закону у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду днем сплати єдиного внеску вважається день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду.

Механізм перерахування на належний рахунок коштів визначений Порядком зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-1 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 р. за N 955/18250 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 9 Порядку помилково сплачені суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду перераховуються шляхом оформлення органом Пенсійного фонду розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви.

Враховуючи вищезазначене, за період з першого календарного дня, що настає за днем настання строку сплати відповідного платежу, до дня, наступного за днем подання заяви платником про перерахування коштів на належний рахунок, органи Пенсійного фонду застосовують фінансові санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Крім того, відповідно до статті 26 Закону та статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб за порушення встановленого порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративні стягнення у вигляді штрафу у розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. Литвиненко