ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.11.2012 р. N 26859/03-20

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна і повідомляє.

Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (із змінами) визначено, що об'єктом оподаткування збором для платників (до яких віднесено підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ і організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше) є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

Статтею 655 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

У разі якщо майнові права на нерухомість передаються від одного власника до другого іншим шляхом, ніж купівля-продаж, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні такої операції з нерухомістю не сплачується.

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. Литвиненко