ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.01.2012 р. N 2153/03-20

Про перевірку документів

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо порядку проведення планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску та повідомляє.

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" завданнями Пенсійного фонду є забезпечення збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.

Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право проводити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, - позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема, письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2011 р. N 233 "Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" планові та позапланові перевірки проводяться на підставі бухгалтерських книг, кошторисів та інших документів.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення збору внесків в повному обсязі та упередження можливого ухилення платників від сплати страхових внесків та єдиного внеску перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки платника.

При цьому органи Пенсійного фонду приймають до уваги положення статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно якої на власника або уповноважений орган (посадову особу), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, покладено відповідальність за збереження оброблених документів, регістрів і звітності, та строки зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, установи, визначені наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. N 41 "Про затвердження Переліку типових документів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.09.98 р. N 576/3016 (зі змінами).

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. Литвиненко