1 Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
2 Cтосовно пільг з ПДВ
3 Щодо сплати ЄСВ пенсіонерами
4 Щодо відображення у звітності по ЄСВ оплати навчальних зборів
5 СЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНКОВИЙ РІВЕНЬ ЦІН на заготівку квадратну, 80 - 150 мм, із звичайної вуглецевої сталі
6 Относительно проведения проверок по вопросу правильности начисления, исчисления и уплаты страховых взносов за период с 2004 по 2013 год
7 Относительно уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества
8 Относительно представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
9 Относительно начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на суммы заработной платы инвалидов
10 Относительно начисления единого взноса на суммы выплат, которые осуществляются в натуральной форме
11 Относительно начисления единого взноса на стоимость фасованной очищенной воды для работников офиса предприятия
12 Щодо малозначності адміністративного проступку
13 Относительно проведения проверок
14 Щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною
15 Щодо нарахування ЄСВ на суми компенсації за невикористану відпустку
16 Щодо ставки ЄСВ за минулі періоди
17 Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України
18 Щодо сплати ЄСВ
19 Щодо сплати ЄСВ при оплаті найманого житла
20 Щодо пільгової ставки по ЄСВ по інвалідах
21 Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями
22 Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
23 Щодо відповідальності за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату ЄСВ
24 Щодо сплати ЄСВ і пенсійного збору та застосування фінансових санкцій
25 Щодо нарахування єдиного внеску для роботодавців та найманих працівників
26 Щодо списання заборгованості фізичним особам - підприємцям
27 Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна
28 Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
29 Щодо нарахування єдиного соціального внеску фізособами-підприємцями на зарплату працівників-інвалідів
30 Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску
31 Щодо нарахування ЄСВ на суму зарплати, нарахованої згідно з рішенням суду
32 Щодо нарахування ЄСВ на плату за страхування від нещасного випадку
33 Щодо ЄСВ для фізосіб - підприємців, у яких працюють інваліди
34 Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
35 Про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні
36 Щодо сплати ЄСВ єдинниками
37 Щодо надання банкам розрахункових документів на виплату зарплати
38 Щодо сплати ЄСВ підприємцями-єдинниками
39 Щодо нарахування ЄСВ на доходи самозайнятої особи
40 Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особою, яка забезпечує себе роботою самостійно
41 Щодо нарахування ЄСВ на дохід, виплачений у натуральній формі
42 Щодо нарахування ЄСВ на суми матеріальної допомоги
43 О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
44 Щодо підтвердження заробітної плати для обчислення пенсії первинними документами
45 Щодо нарахування ЄСВ на суму винагороди, яку отримує державний виконавець
46 Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна при купівлі земельної ділянки
47 Относительно уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности
48 Про перевірку документів (лист від 31.01.2012 р. N 2153/03-20)
49 Щодо подання звітності профспілковими організаціями до органів Пенсійного фонду (лист від 29.12.2010 р. N 24351/03-20)
50 Щодо нарахування єдиного внеску на вартість форменого одягу (лист від 13.01.2012 р. N 915/03-20)