МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.07.2010 р. N 7956/0/14-10/13
(Витяг)

Щодо досягнення працівником пенсійного віку

У Міністерстві праці та соціальної політики України розглянуто лист <...> і повідомляється.
<...>
Що стосується наказу керівництва стосовно працівника, який досяг пенсійного віку, слід зазначити, що законодавством не передбачено видання наказу (розпорядження) роботодавцем з приводу досягнення працівником пенсійного віку, як і фіксація зазначеного факту у трудовій книжці працівника. Зазначене обумовлено наступним.

Наказ (розпорядження) роботодавця видається у разі укладення та розірвання трудового договору з працівником.

Кодексом законів про працю України не передбачена така підстава розірвання трудового договору, як досягнення пенсійного віку працівником.

Таким чином, досягнення працівником пенсійного віку не є підставою для його звільнення, яке має бути оформлене виданням роботодавцем відповідного наказу (розпорядження).

Крім того, відповідно до частини 2 статті 11 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.

Відповідно до пункту 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 N 58, до трудової книжки вносяться відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди. Законодавством не передбачено внесення даних про досягнення працівником пенсійного віку до трудової книжки.

Заступник Міністра

В. Коломієць