МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.02.96 р. N 01-3/244-013-2

Міністерству соціального захисту Автономної Республіки Крим, управлінням соціального захисту населення обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

 

 

Аналіз розгляду пенсійних справ міжвідомчою комісією, яка утворена згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.06.95 N 336-р для перевірки обгрунтованості даних про оплату праці за роботу в зоні відчуження в 1986 - 1990 роках, на підставі яких встановлювалися розміри пенсій по інвалідності і в зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, показав, що рівні оплати праці визначалися із значним порушенням діючих на той час нормативних документів.

Зокрема, безпідставно збільшувалася кратність оплати у відповідних зонах радіаційного забруднення та встановлена тривалість робочого дня. Оплата роботи в понаднормовий час, вихідні (неділя), святкові дні провадилися без стверджуючих документів, необгрунтовано нараховувалась премія до 60 відсотків тарифної ставки (окладу).

В зв'язку з цим при прийнятті та розгляді документів для призначення пенсії по інвалідності і в зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи слід звернути особливу увагу на таке:

1. Довідка про заробіток за роботу в зоні відчуження повинна бути заповнена по всіх реквізитах, мати штамп і печатку підприємства (організації), дату видачі довідки. В довідці повинно бути зазначено дату, коли проведено нарахування підвищеної оплати праці.

2. Оплата праці громадянам, які тимчасово переведені і відряджені на роботу по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в зоні відчуження, провадиться в розрахунку встановленого 6-ти годинного робочого дня (36-ти годинного робочого тижня) з урахуванням кратності.

3. Для оплати в зоні відчуження береться годинна тарифна ставка (оклад), яка розраховується шляхом поділу місячної тарифної ставки (окладу), встановленої за основним місцем роботи (без доплати і надбавок) на місячну норму робочого часу за відповідний місяць роботи в зоні відчуження.

4. Оплата праці за роботу в понаднормовий час провадиться згідно зі статтею 106 КЗпП: за перші дві години в полуторному розмірі, за наступні години - в подвійному розмірі з урахуванням кратності на підставі стверджуючих документів за той час.

Примітка. Рішенням Урядової Комісії від 28.10.85 N 272 дозволено до 01.01.87 провадити оплату понаднормової роботи керівникам, спеціаліста і службовцям підприємства (організації), але не більше ніж 3 години на добу.

5. Оплата праці за роботу у вихідний (неділя) та святковий день провадиться в розрахунку встановленого 6-ти годинного робочого дня в подвійному розмірі з урахуванням кратності. Понаднормова робота в ці дні може бути оплачена в подвійному розмірі, як і вся тривалість роботи в цей день на підставі стверджуючих документів.

6. Виплату премій по діючим преміальним системам (до 60 %) та доплату за роботу в нічний час (до 35 %) дозволено провадити підприємствам (організаціям), які до і після аварії були розташовані в зоні відчуження і продовжували виконувати роботи по ліквідації аварії. Цей порядок розповсюджувався і на осіб, які були тимчасово переведені та відряджені на ці підприємства (організації) і виконували роботи по ліквідації наслідків аварії за їх завданням.

Рішення про преміювання працівників, які приймаються в даний час, безпідставні.

7. Оплата праці військовозобов'язаних, призваних на збори і направлених на ліквідацію аварії на ЧАЕС, провадиться на підставі довідки військової частини, де вони проходили збори, у порядку, передбаченому листом Держкомпраці УРСР від 23.09.86 N 136.

8. Довідку форми N 122 подавати для призначення пенсій у відповідності зі статтею 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не обов'язково, оскільки період роботи в зоні відчуження вказано в довідці про заробіток.

9. З 15.03.96 запроваджується нова форма довідки про заробіток (додається).

В разі видачі підприємствами, організаціями та установами недостовірних документів (зокрема, довідок про заробіток), що викликало переплату пенсії, слід звертатися до народного суду щодо стягнення з таких підприємств (організацій) переплат пенсій.

Крім того, повідомляємо, що спірні питання при визначенні розміру пенсій із заробітку в зоні відчуження розглядаються міжвідомчою комісією тільки за поданням Мінсоцзахисту України.

Міністерство соціального захисту населення просить терміново повідомити про кількість пенсійних справ інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи (із зазначенням прізвища та розміру пенсії), у яких розмір пенсії перевищує 20 млн. крб. станом на 01.10.95 та терміново передати їх для розгляду на міжвідомчій комісії.

 

Перший заступник Міністра

Б. Г. Алейник

 

 

Додаток

 

ДОВІДКА

Дана ____________________________________ про те, що йому за роботу в населених пунктах зони
відчуження ___________________________________________________________________
з "___" ____________ 19__ р. по "___" ____________ 19__ р.
по місцю роботи ______________________________________________________________
на посаді ________________ посадовий оклад (тарифна ставка) _____________ крб.
по відомості N _________ від ____________ виплачена заробітна плата в сумі _________________
з урахуванням коефіцієнта ____________________ відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 10 червня 1986 р. N 207-7.

Оплата за підвищеними тарифними ставками (посадовими окладами) з урахуванням зони безпечності провадиться виходячи з установленого у зоні відчуження 6-ти годинного робочого дня та 6-ти денного (36-годинного) робочого тижня.

 

 

Дата

Зона

Кількість

Годинна тарифна ставка

Кратність

Доплата за роботу в надурочний час

Доплата за роботу у вихідні та святкові дні

Всього

 

днів

годин

 

годин

сума

годин

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактична заробітна плата за роботу в зоні
відчуження, із якої визначається пенсія

 

 

Збережений СЗ за дні роботи в зоні відчуження

Оплата праці за дні роботи в зоні

Премії за діючими системами преміювання за роботу в зоні відчуження
(з повним поясненням)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Стверджуючі документи про роботу в зоні відчуження додаються в копії.

Керівник ______________________          (_______________________)
Головний бухгалтер       ________________        (________________________)

                 Печатка підприємства (організації)

 

 

____________