МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.11.2013 р. N 976/13/155-13

Щодо обчислення середньої заробітної плати

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув звернення щодо обчислення середньої заробітної плати <...> та повідомляє.

Пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102, зазначено, що інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1 - 4 класах - до 20 годин на тиждень.

Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

У випадку, зазначеному в листі, робота керівника гуртка виконується поряд із основною роботою на посаді викладача.

Відповідно до норм вищевказаної Інструкції така робота оплачується понад основний посадовий оклад (ставку).

Виходячи з вищевикладеного, у випадку коли розрахунок проводиться по одній розрахунковій відомості, оплата за роботу керівника гуртка включатиметься при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток проводиться з урахуванням пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (далі - Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Нарахування виплат для оплати часу відпусток провадиться відповідно до пункту 7 Порядку шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (стаття 73 КЗпП України). Одержаний результат помножується на кількість календарних днів відпустки.

У зазначеному в листі випадку коригування проводиться у випадку підвищення посадових окладів, виходячи з коефіцієнта підвищення, який розраховується шляхом ділення окладу викладача після підвищення на оклад викладача до підвищення.

 

Директор Департаменту

О. Товстенко