МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.09.2010 р. N 171/10/136-10

Департамент стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України розглянув ваш запит <...> щодо індексації грошових доходів і повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. N 690, від 11.07.2007 р. N 913 та від 12.03.2008 р. N 170), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення за рахунок його постійних складових, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. З наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Враховуючи викладене, місяць встановлення доплат та надбавок, що мають постійний характер і передбачені чинним законодавством (зокрема, надбавки за високі досягнення у праці) та місяць, в якому збільшено їх розмір порівняно з попереднім періодом можна вважати базовими у випадку, якщо сума підвищення грошових доходів перевищує суму індексації, яка б мала бути нарахована за відповідний місяць.

Поновлення виплати передбаченої законодавством, надбавки після тимчасової її невиплати, не є підставою вважати місяць базовим для проведення індексації.

Директор Департаменту стратегії
соціального розвитку


В. Латік