МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.08.2010 р. N 254/13/116-10

Депутату Жовтневої районної у м. Харкові ради п'ятого скликання
Летюку О. І.
вул. Полтавський шлях, 11
м. Харків, 61012


Про оплату праці інженера з охорони праці

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто Ваш лист і в межах компетенції повідомляється.

1. Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" затверджено Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 N 963, і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до пункту 4 вищезазначеного Порядку працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше, ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах.

В даному випадку інженеру з охорони праці у професійно-технічному ліцеї, який працює на повну ставку та додатково веде викладацьку роботу обсягом 240 годин на рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота.

Що стосується надання інженеру з охорони праці професійно-технічного ліцею матеріальної допомоги на оздоровлення, то згідно зі статтею 57 Закону України "Про освіту" виплата одноразової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) в разі надання щорічної відпустки передбачена лише педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

Проте, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" передбачено, що керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

2. Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.93 N 43, зареєстрованого в Мін'юсті 30.06.93 за N 76.

Сумісництво визначається як виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи на іншому підприємстві, установі, організації чи у громадянина по найму. Тобто працівник не може виконувати в один і той же час (наприклад, з 9-00 до 18-00) роботу як за основним місцем роботи, так і на місці роботи за сумісництвом.

Згідно з пунктом 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженим наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.93 N 43, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік не є сумісництвом.

Виконання робіт, зазначених у пунктах 2 - 7, у т. ч. педагогічної роботи з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати (пункт 12 вищезазначеного Переліку).

Педагогічна робота обсягом понад 240 годин на рік має виконуватися на умовах трудового договору за сумісництвом, у вільний від основної роботи час, тобто поза межами робочого часу, встановленого в установі правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оскільки законодавчими актами для педагогічних працівників встановлено педагогічне навантаження на ставку заробітної плати (посадовий оклад), то на роботі за сумісництвом педагогічне навантаження не повинно перевищувати 0,5 ставки.

3. Відповідно до абзацу 4 пункту 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти передбачено, що інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

Згідно із абзацом 2 пункту 42 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти передбачено, що викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (крім викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів) за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 13 - 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Директор Департаменту

О. Товстенко