МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА УМОВ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.06.99 р. N 10-1930

Про порядок надання щорічної додаткової відпустки працівникам, які працюють на ПЕОМ

У зв'язку з численними зверненнями підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України, щодо порядку надання щорічної додаткової відпустки працівникам, які працюють на персональних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ), Державна експертиза умов праці України роз'яснює.

Усі працівники, в тому числі і державні службовці, які постійно працюють на персональних електронно-обчислювальних машинах, а також оператори цих машин, як оператори комп'ютерного набору та оператори обчислювальних машин, які працюють в інформаційно-обчислювальних центрах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів згідно з підрозділом "Інші види виробництв" розділу 22 "Загальні професії за всіма галузями господарства" Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290.

Порядок визначення права і надання працівникам цієї відпустки встановлений відповідними статтями Закону України "Про відпустки" (504/96-ВР) та Порядком застосування зазначеного Списку, затвердженим наказом Мінпраці України від 30.01.98 N 16 та зареєстрованим Мін'юстом України 30.01.98 за N 57/2497.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Згідно з пунктом 7 вищезазначеного Порядку у розрахунок часу, який дає право операторам ПЕОМ та операторам комп'ютерного набору на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли вони фактично були зайняті на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для цих працівників, а працівникам інших професій та посад, які постійно працюють на ПЕОМ, - лише ті дні, коли вони фактично були зайняті на відповідних роботах протягом повної тривалості робочого дня, встановленої для операторів ЕОМ.

Облік часу, відпрацьованого зазначеними працівниками в умовах з особливим характером праці, здійснюється їх безпосередніми керівниками в порядку, встановленому власником або уповноваженим ним органом.


Головний державний експерт
Державної експертизи умов праці України


В. М. Мостовий