МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.09.2016 р. N 477/13/116-16

Щодо кваліфікаційних вимог до посади старости та посадової інструкції

(Витяг)

Міністерство соціальної політики розглянуло ваше звернення <...> та в межах компетенції повідомляє.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон України) визначено загальні засади діяльності та статус старости в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 14 1 Закону України староста є посадовою особою місцевого самоврядування. Права та обов'язки, порядок його звітності, інші питання, пов'язані з діяльністю старости, визначаються у Положенні про старосту, яке затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об'єднаної територіальної громади.

Законом України не визначено кваліфікаційних вимог (рівень освіти, фах, стаж відповідної роботи) до посади старости.

Відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщено до Випуску 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" (розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" (далі - Випуск 1), затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. N 336, посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що передбачені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі посади керівників, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Таким чином, оскільки посада старости є виборною та діє він згідно з відповідним Положенням про старосту, затвердженим в установленому порядку, то, на нашу думку, посадова інструкція на цю посаду не складається.

Для отримання більш конкретної інформації з цього питання пропонуємо звернутися до Мінрегіону як головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, зокрема, державну регіональну політику щодо територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

 

Директор Департаменту

О. Товстенно