ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 17.05.2016 р. N 5468/2/5.3-ДП-16

Державна служба України з питань праці розглянула в межах компетенції звернення щодо форми наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт і журналу реєстрації зазначених нарядів-допусків і повідомляє. Відповідно до вимог п. 7.5 розділу VII Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 N 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за N 674/27119 (далі - НПАОП 0.00-1.76-15), на виконання газонебезпечних робіт повинен видаватися наряд-допуск, в якому передбачають основні заходи безпеки виконання цих робіт.

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, зазвичай постійним складом працівників, можуть проводитися без оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями з безпечних методів роботи. До таких належать роботи з ремонту і огляду колодязів, видалення води і конденсату із газопроводів і конденсатозбірників, а також технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання без відключення газу, технічне обслуговування запірної арматури і компенсаторів, злив ЗВГ із залізничних цистерн і АЦЗГ, наповнення ЗВГ резервуарів і балонів, роботи на газовикористовувальних установках, котлах і агрегатах.

На кожному підприємстві має бути розроблений перелік газонебезпечних робіт, які допускається виконувати без оформлення наряду-допуску. Первинне виконання зазначених робіт проводиться з оформленням наряду-допуску.

Згідно з вимогами п. 1.11 Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85 (НПАОП 0.00-5.11-85), на проведення газонебезпечних робіт оформляється наряд-допуск (додаток 2), який передбачає розроблення та подальше виконання комплексу заходів з підготовки та безпечного проведення робіт.

Оформлення наряду-допуску виконується відповідно до вимог п. 3.1 НПАОП 0.00-5.11-85, у тому числі здійснюється його реєстрація у спеціальному журналі, з присвоєнням чергового номера. Форма журналу не регламентується.

____________