ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 10.05.2016 р. N 5211/2/4.4-ДП-16

Державна служба України з питань праці розглянула лист [...] та повідомляє.

Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" (далі - Закон), роботодавець зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Ураховуючи безпосередню відповідальність роботодавця за охорону праці, він створює службу охорони праці на підприємстві й призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання.

На основі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 15.11.2004 N 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове положення), з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників згідно із законодавством.

Пунктом 5.5 Типового положення визначено, що працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, які не передбачені Законом і цим Типовим положенням.

Питання щодо встановлення обов'язків та визначення розміру заробітної плати інженера з охорони праці регулюються нормами Кодексу законів про працю України.

Згідно з частиною 5 ст. 15 Закону, керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 (далі - Довідник), визначено перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді.

У Довіднику наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади.

Звертаємо Вашу увагу, що листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформативний характер і не встановлюють правових норм.

____________