51 О повышении должностных окладов в связи с вредными и тяжелыми условиями труда
52 Щодо укладення трудових договорів
53 Щодо прийняття на роботу у вихідний день
54 Щодо діяльності централізованих бухгалтерій
55 Щодо преміювання головного бухгалтера
56 Щодо окремих питань оплати праці
57 Про відпустку працівникам з ненормованим робочим днем
58 Относительно выполнения квоты ФЛП, которые используют труд наемных работников
59 Щодо індексації грошового забезпечення
60 Щодо компенсації за день роботи 1 вересня
61 Щодо індексації стипендії та зарплати сумісників
62 Относительно применения норм Закона Украины "О занятости населения"
63 Щодо стажування та реєстрації особи безробітною
64 Про доплату за ведення військового обліку
65 Щодо виплати матеріальної допомоги для оздоровлення
66 Про оплату праці
67 Щодо простою
68 Щодо переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство
69 О стажировке студентов и учащихся на предприятиях, учреждениях, организациях
70 Относительно права физических лиц - предпринимателей применять труд иностранцев и лиц без гражданства в Украине
71 Щодо зарахування у квоту для працевлаштування одного з батьків, який має на утриманні дитину віком до 6 років
72 Про врахування премії за 9 місяців при обчисленні середньої заробітної плати
73 Щодо встановлення ненормованого робочого дня та доплати за ненормований робочий день водіям автобусів
74 Щодо виплати доплати за ненормований робочий день та надбавки за класність водієві в разі простою
75 По поводу предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы на работе по совместительству в случае, когда по основному месту работы он находится в командировке
76 Относительно должностных инструкций и привлечения бухгалтеров к ответственности
77 Об отдельных вопросах коллективно-договорного регулирования
78 Щодо зміни матеріально відповідальних осіб
79 Про розірвання трудового договору
80 Об отпусках
81 Про гарантии и компенсации при служебных командировках
82 По поводу увольнения в связи с выявленным несоответствием работника выполняемой работе или должности, которую он занимает
83 По поводу передачи документов от одного работника другому
84 Относительно оплаты труда
85 Про примусове відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати
86 Про розрахунок середньої зарплати, якщо працівник захворів у перший день роботи
87 Щодо оплати праці керівників закладів освіти
88 Щодо тривалості робочої зміни
89 Относительно необходимости предоставления в государственную службу занятости информации о принятых на работу работниках
90 Щодо заповнення та видачі трудової книжки померлого працівника
91 Про умови роботи за сумісництвом
92 Щодо підсумованого обліку робочого часу
93 Щодо працевлаштування працівника філії до головного підприємства
94 Щодо поширення КЗпП на військовослужбовців
95 Щодо індексації заробітної плати сумісників
96 Щодо індексації заробітної плати
97 Щодо надання роз'яснення стосовно практики застосування підзаконних нормативних актів
98 Щодо зарахування часу військової служби до стажу роботи, що дає право на виплату надбавки за вислугу років згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. N 1418
99 Щодо застосування пропорційного розподілу при обчисленні середньоденної заробітної плати для розрахунку допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
100 Щодо оплати праці лікарів