МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2014 р. N 4-0-2-14/7.1

Міністерством юстиції розглянуто Ваше звернення щодо порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, надіслане народним депутатом України Катеринчуком М. Д. листом від 24 грудня 2013 року N 1323/13-313133(2), і в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" правовий статус іноземців та осіб без громадянства визначається Конституцією України, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

Засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства визначені статтею 3 зазначеного Закону:

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (частина перша статті 3);

іноземці та особи без громадянства, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх перебування, мають право на визнання їх правосуб'єктності та основних прав і свобод людини (частина друга статті 3).

Статтею 11 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, користуються такими ж правами і несуть такі ж обов'язки в сфері охорони здоров'я, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Права та обов'язки в сфері охорони здоров'я іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, визначаються законами України і відповідними міжнародними договорами.

Крім того, відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" на території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу, яка надається відповідно до цього Закону.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, а також фізичні особи, які взяті під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі, забезпечуються екстреною медичною допомогою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 667 (далі - Порядок).

Так, іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (далі - іноземці та особи без громадянства), медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше.

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров'я.

Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства державними та комунальними закладами охорони здоров'я, визначається закладом охорони здоров'я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку (пункти 1, 2 та 5 Порядку).

Водночас повідомляємо, що головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я (абзац другий пункту 1 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467).

 

Перший заступник Міністра

І. І. Ємельянова