МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.12.2013 р. N 17809-0-26-13/6.1

Державній архівній службі

 

 

 

 

У відповідь на ваш лист від 09.12.2013 N 01.1/3/4209 та відповідно до підпункту "д" пункту 8.2 Порядку взаємодії Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.06.2011 N 1495/5, повідомляємо таке.

Частиною другою статті 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" визначено, що надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, органам державного фінансового контролю, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

В той же час згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про адміністративні послуги" адміністративною послугою є результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.

Також вимоги Закону України "Про адміністративні послуги" поширюються на надання суб'єктом надання адміністративних послуг витягів, виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Зважаючи на те, що дії архівних установ, визначені частиною другою статті 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", не надають, змінюють чи припиняють права та обов'язки фізичної чи юридичної особи, вони за своєю правовою природою не є адміністративними послугами та на них не поширюються вимоги Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Ю. Іващенко