МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.08.2013 р. N 445-0-2-13/1/8.2

Міністерством юстиції розглянуто звернення щодо надання роз'яснення митного законодавства та в межах компетенції повідомляється.

Згідно з п. 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 395, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

При цьому надання правової оцінки діям органів державної влади не належить до повноважень Міністерства юстиції, визначених Положенням.

Водночас зазначаємо, що згідно з частинами першою та четвертою ст. 7 Митного кодексу України (далі - МКУ) порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, становлять державну митну справу.

Безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Главою 11 МКУ врегульовано питання ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), її структури та класифікації товарів.

Частиною першою статті 67 МКУ встановлено, що УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України.

Крім того, згідно зі статтею 68 МКУ ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ведення УКТ ЗЕД передбачає:

відстеження та облік змін і доповнень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення, що приймаються Всесвітньою митною організацією;

підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТ ЗЕД;

деталізацію УКТ ЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;

забезпечення однакового застосування всіма митними органами правил класифікації товарів;

прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ ЗЕД у складних випадках;

розроблення пояснень і рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення їх опублікування;

своєчасне ознайомлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань класифікації товарів та про застосування УКТ ЗЕД;

здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТ ЗЕД.

Згідно зі статтею 69 МКУ товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.

Митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.

У разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів митний орган має право самостійно класифікувати такі товари.

Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими. Такі рішення оприлюднюються у встановленому законодавством порядку. У разі незгоди з рішенням митного органу щодо класифікації товару декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це рішення у порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.

Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при митному оформленні мають інформаційний або довідковий характер.

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до Указів Президента України від 24.12.2012 р. N 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" та від 18.03.2013 р. N 141 "Про Міністерство доходів і зборів" утворено Міністерство доходів і зборів шляхом реорганізації Державної податкової служби та Державної митної служби. У зв'язку з цим Законом України від 04.07.2013 р. N 405-VII до Митного кодексу України будуть внесені зміни, що стосуються питань адміністративної реформи.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

А. Сєдов