МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.10.2013 р. N 18305-0-33-13/10.1

Щодо державної реєстрації рішення Ради адвокатів України від 01 червня 2013 року N 136

Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого запиту від 07 жовтня 2013 року щодо державної реєстрації рішення Ради адвокатів України від 01 червня 2013 року N 136, яким затверджено Порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва, повідомляє.

Згідно з підпунктом 9 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства піддягають державній реєстрації.

Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (пункт 3 частини першої статті 1 та частина перша статті 45 цього Закону).

При цьому Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені цим Законом, а саме: конференцію адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), раду адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Раду адвокатів України, з'їзд адвокатів України (частина третя статті 45 та частина перша статті 46 зазначеного Закону).

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів України, що затверджується з'їздом адвокатів України. Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.

Разом з тим Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації адвокатів України (частина перша статті 56 цього Закону).

Рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями (частини перша та третя статті 57 зазначеного Закону).

Таким чином, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" не передбачено необхідності здійснення державної реєстрації рішень Ради адвокатів України та відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Рада адвокатів України не належить до кола органів, акти яких підлягають державній реєстрації.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Ю. Іващенко