МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.10.2013 р. N 17344-0-33-13/10.1

Щодо надання роз'яснення стосовно необхідності державної реєстрації у Міністерстві юстиції переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених відповідними наказами органів державного нагляду

Міністерство юстиції за результатами розгляду листа [...] щодо надання роз'яснення стосовно необхідності державної реєстрації у Міністерстві юстиції переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених відповідними наказами органів державного нагляду (контролю), повідомляє.

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, пунктів 2, 6 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Відповідно до абзаців п'ятого та шостого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом. У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Таким чином, нормативно-правові акти щодо затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), прийняті згідно з вимогами чинного законодавства відповідними суб'єктами нормотворення та узгоджені із заінтересованими органами, зачіпають права й законні інтереси суб'єктів господарювання, мають міжвідомчий характер та відповідно підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції в установленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів порядку.

Так, наприклад, із зазначеного питання у Міністерстві юстиції зареєстровано:

наказ Міністерства інфраструктури від 08 липня 2013 року N 456 "Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 липня 2013 року за N 1216/23748);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 14 серпня 2013 року N 965 "Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін" (зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 серпня 2013 року за N 1461/23993).

Відповідно до абзаців першого та другого пункту 15 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Ю. Іващенко