МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.01.2012 р. N 5-0-2-12-11

Депутату Чернігівської районної ради Чернігівської області


Міністерство юстиції розглянуло Ваше звернення та повідомляє.

Міністерство юстиції є центральним органом виконавчої влади, який діє відповідно до Конституції України, законів України та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента від 6 квітня 2011 року N 395. Відповідно до зазначених актів Міністерство юстиції організовує розгляд звернень з питань, що належать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь юстиції, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Одночасно в порядку інформування стосовно пропущення кредитором - бюджетною установою строків позовної давності зазначаємо, що відповідно до статті 50 Бюджетного кодексу України у разі надання кредитів з бюджету у позичальників виникає заборгованість перед бюджетом. З моменту надання кредитів з бюджету на суму отриманих з бюджету коштів права кредитора та право вимагати від позичальників повернення таких кредитів до бюджету у повному обсязі переходять до держави (Автономної Республіки Крим, територіальної громади).

Позовна давність на вимоги щодо погашення такої заборгованості не поширюється.

Органи державної податкової служби України визначаються органами стягнення простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, територіальною громадою) за кредитами з бюджету.

Щодо питання відповідальності за стан ведення претензійно-позовної роботи бюджетної установи зазначаємо, що відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, забезпечує захист майнових прав і законних інтересів, організацію в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів юридична служба відповідного органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові органу виконавчої влади, підприємства (пункт 5 Положення).

Стосовно рекомендацій Міністерства юстиції "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації" від 15 січня 1996 року N 2 звертаємо увагу на те, що з часу їх надання законодавство, щодо якого розроблялися зазначені рекомендації, зазнало суттєвих змін. Так, на сьогодні питання досудового врегулювання спорів у господарському судочинстві врегульовано у розділі II Господарського процесуального кодексу України і не є обов'язковим. Крім того, втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року N 690, про яку йдеться у згаданих рекомендаціях.

Щодо визнання збитків, завданих державі у зв'язку із стягненням з бюджетної установи штрафних санкцій, зазначаємо, що відповідно до підпунктів 9 та 10 пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України установлено, що до законодавчого врегулювання безспірного списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету, кошти, відшкодовані державою з державного бюджету (Автономною Республікою Крим, органами місцевого самоврядування з місцевих бюджетів) згідно з цим пунктом, вважаються збитками державного бюджету (місцевих бюджетів). За поданням Державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету (місцевим бюджетам).

Посадові та службові особи органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування), дії яких завдали шкоди, що відшкодована з бюджету, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

У разі встановлення в діях посадової, службової особи органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування) складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, лише до такої особи може бути пред'явлено вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування упущеної майнової вигоди та моральної шкоди у встановленому порядку.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

А. Ю. Сєдов