МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.02.2013 р. N 13-32/46

Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі


У зв'язку з надходженням до Міністерства юстиції України звернень щодо порядку оплати за здійснення нотаріусами пошуку відомостей у державних та єдиних реєстрах, способів оплати пошуку нотаріусами інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр) та переліку документів, які мають передаватися до територіальних органів Державної реєстраційної служби, повідомляється таке.

1. Оплата послуг за одержання інформації з єдиних та державних реєстрів одним суб'єктом надання послуги для одного споживача цієї послуги може здійснюватися одним платіжним документом за всіма діями з вказівкою відповідних кодів у призначенні платежу.

2. Кошти, отримані за платні послуги з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, зараховуються на реєстраційний рахунок Міністерства юстиції, відкритий у Державній казначейській службі України.

Оплата послуг за одержання інформації з Реєстрів одним суб'єктом надання послуги для одного споживача цієї послуги може здійснюватися одним платіжним документом за всіма діями з вказівкою відповідних кодів у призначенні платежу.

Організація ведення розрахунків готівкою повинна здійснюватись нотаріусами відповідно до чинного законодавства.

Так, Інструкцією з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ (далі - Інструкція), затвердженої наказом ДКУ від 26.12.2003 N 242, встановлено єдині вимоги до порядку ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку руху коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства, розрахунків з дебіторами та інших активів. В пункті 2.6 Інструкції визначено, що всі касові операції ведуться касиром або іншим працівником, який призначається на цю посаду керівником установи. З касиром укладається письмовий договір про повну матеріальну відповідальність. В установах повинні бути створені відповідні умови, які гарантують збереження готівки в касі (окреме приміщення з охоронною сигналізацією для каси, сейфа тощо).

Правила ведення розрахунків готівкою передбачено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення), затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 N 637. Так, пунктом 2.1 Положення визначено підприємства, які відкрили поточні рахунки в банках, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі. Слід відмітити, в пункті 2.6 виписано "вся готівка, яка надходить до каси, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватись".

Крім того, відповідно до пункту 6 Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04.01.98 N 3/5, та Інструкції про порядок обліку та використання коштів, отриманих за надання відділами реєстрації актів цивільного стану додаткових послуг правового і технічного характеру та за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, не пов'язаних з вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 28 вересня 2007 року N 839/5, здійснюється шляхом безготівкового перерахунку.

Враховуючи зазначене, приватні нотаріуси можуть здійснювати розрахунки у готівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді, правила ведення яких встановлено Національним банком України.

3. Пунктом першим наказу Міністерства юстиції України "Про встановлення розміру плати за пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно" від 29 грудня 2012 року N 1994/5 установлено розмір плати за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у Реєстрі, що складає 68 гривень 00 копійок. Вказана плата стягується з платника за один пошук з формуванням витягу (підменю реєстру N 1).

Якщо є потреба провести пошук у програмному забезпеченні реєстру за різними параметрами (за суб'єктом, об'єктом, ідентифікаційними номерами тощо), цей пошук необхідно проводити в спеціальному підменю реєстру, призначеному для пошуку інформації без формування витягу. В такому разі плата за пошук інформації не стягується.

Після знайдення необхідної інформації нотаріус вносить її до підменю реєстру N 1, за що стягується одноразова плата у розмірі 68 гривень 00 копійок.

4. Реєстраційна справа є невід'ємною складовою частиною Реєстру та включає документи, в яких містяться відомості про нерухоме майно, право власності на нього, інші речові права та їх обтяження (стаття 10 та 14 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Пунктом 22 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703, визначено перелік документів, які передаються нотаріусом органові державної реєстраційної служби для доручення їх до реєстраційної справи.

До документів, які надаються нотаріусом для формування реєстраційної справи, належать:

1) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

2) копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів (копії правоустановлюючого документа, паспорта громадянина, картки платника податків або довідки про присвоєння ідентифікаційного коду тощо);

3) документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (платіжний документ про сплату 120 грн., які спрямовуються на відповідний рахунок до Державного казначейської служби);

4) документ про сплату державного мита (платіжний документ про сплату 119 грн., які спрямовуються до державною бюджету);

5) інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав (картка прийому заяви; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; витяг з Державною реєстру прав; інформація про пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна тощо).

Після прийняття рішення про державну реєстрацію нотаріус у день прийняття такого рішення передає відповідні документи для формування реєстраційної справи органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.

Документи у сфері державної реєстрації прав передаються нотаріусом органу державної реєстрації за місцем розташування нерухомого майна нарочно з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа з описом вкладення. Опис вкладення має містити повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора, який передає зазначені документи, та повної назви відповідного органу державної реєстрації прав, найменування нотаріальної контори або назви нотаріального округу.

Прошу довести лист до відома нотаріусів для врахування в роботі.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

А. Ю. Сєдов