101 Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 25.01.2012 р.)
102 Зміни в архівному законодавстві щодо експертизи цінності документів (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 24.01.2012 р.)
103 15-річний досвід виконання Україною Конвенції про передачу засуджених осіб (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 03.01.2012 р.)
104 Деякі питання практичного застосування Закону України "Про захист персональних даних" (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 21.12.2011 р.)
105 Трудовий договір та його види (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 20.12.2011 р.)
106 Шлюб - першооснова сім'ї (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 16.12.2011 р.)
107 Порядок державної реєстрації смерті (лист від 15.12.2011 р.)
108 Относительно определения повторности возникновения нарушения налогового законодательства при проведении налоговой проверки (письмо от 21.10.2011 г. N 636-0-2-11-8.2/1)
109 Письмо от 02.11.2011 г. N 654-0-2-11/7.2
110 Щодо результатів безвиїзної перевірки (лист від 28.11.2011 р. N 18447-0-26-11/10.1)
111 Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, посадовими особами органів місцевого самоврядування, консульськими установами України (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 14.12.2011 р.)
112 Особливості посвідчення договору іпотеки (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 13.12.2011 р.)
113 Узагальнення практики з питань застосування державними та приватними нотаріусами чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій щодо документів, призначених для використання на території інших держав
114 Законодавчі зміни у порядку підтвердження факту народження дитини (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 07.12.2011 р.)
115 Особливості нотаріального провадження при вчиненні протесту векселя про неплатіж (лист від 06.12.2011 р.)
116 Документи, що видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану про факти державної реєстрації актів цивільного стану (лист від 05.12.2011 р.)
117 Роз'яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін (листи от 05.10.2011 г. N 604-0-2-11/12.2)
118 Относительно разъяснений положений Закона Украины "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" (письмо от 12.10.2011 г. N 612-0-2-11/11)
119 Лист від 21.11.2011 р. N 1230/3/12-11
120 Щодо визнання нечинними деяких норм Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв і повідомлень про злочини (Лист від 21.10.2011 р. N 10922-0-4-11/11)
121 Про надання роз'яснення щодо офіційності тексту ПКУ, опублікованого в "Офіційному віснику України" (від 09.08.2011 р. N 11378-0-33-11/10.2)
122 Щодо практичного застосування норм законодавства з питань діяльності прокуратури та кримінально-процесуального законодавства (лист від 05.10.2011 р. N 10535-0-4-11/11)
123 Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 14.10.2011 р.)
124 Деякі аспекти набуття права власності на об'єкти безхазяйного нерухомого майна (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 13.10.2011 р.)
125 Надання правової допомоги у майнових правовідносинах та спадкуванні відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 13.10.2011 р.)
126 Окремі питання спадкування (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 11.10.2011 р.)
127 Правові засади діяльності журналістів в Україні (розяснення від 04.10.2011 р.)
128 Про необхідність приведення розміру страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса у відповідність до статті 28 Закону України "Про нотаріат" (лист від 03.10.2011 р. N 965/3/12-11)
129 Про вжиття заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину (лист від 19.09.2011 р. N 11659/0/11-11)
130 Касательно раскрытия банками информации относительно юридических и физических лиц, содержащей банковскую тайну (письмо от 01.07.2011 г. N 436-0-2-11-8.2)
131 Реформування антикорупційної політики держави: мета та шляхи реалізації (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 07.09.2011 р.)
132 Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 06.09.2011 р.)
133 Относительно сроков выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам (письмо от 14.06.2011 г. N 380-0-2-11-8.2)
134 Досвід виконання Міністерством юстиції України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 29.08.2011 р.)
135 Особливості правового регулювання посвідчення правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітніх та неповнолітніх осіб (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 22.08.2011 р.)
136 Порядок видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану (РОЗ'ЯСНЕННЯ від 04.08.2011 р.)
137 Относительно предоставления разъяснения касательно возмещения стоимости отобранных образцов продукции (письмо от 21.06.2011 г. N 6173-0-4-11-8.2)
138 Щодо листа Державної податкової адміністрації від 6 квітня 2011 року N 9497/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" та додатка до листа "Пам'ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних" (лист від 01.07.11 р)
139 Про незаконність Пам'ятки ДПАУ (лист від 01.07.2011 р. N 21186-10.1)
140 Одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (роз'яснення від 28.07.2011 р.)
141 Порядок застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (роз'яснення від 22.07.2011 р.)
142 Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі (роз'яснення від 21.07.2011 р.)
143 Относительно применения субъектами хозяйствования, не являющимися бюджетными учреждениями, пункта 12 Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 января 2011 года N 59
144 Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю (роз'яснення від 14.07.2011 р.)
145 Державна реєстрація шлюбу з особами, засудженими до позбавлення волі (роз'яснення від 20.07.2011 р.)
146 Правове забезпечення зайнятості населення України (лист від 19.07.2011 р.)
147 Роз'яснювальні матеріали щодо постанови КМУ від 22 червня 2011 року N 703 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" від 18.07.2011 р.
148 Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (лист від 13.07.2011 р.)
149 Державна реєстрація народження дитини після спливу одного року з дня народження (лист від 15.07.2011 р.)
150 Податковий кодекс України: прогнози та реальність (лист від 06.07.2011 р.)