ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ВІДДІЛ СТРАТЕГІЇ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛИСТ

від 11.09.2015 р. N 12-32325/15

Уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

 

 

Щодо внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повідомляє свою позицію щодо необхідності внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів у разі зміни суб'єкта права вимоги до банку на підставі відступлення права вимоги боргу.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 49 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) протягом 90 днів з дня опублікування відомостей відповідно до частини другої статті 45 Закону Фонд або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень, зокрема складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду.

Згідно з вимогами пункту 4.21 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 N 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за N 1581/21893 (далі - Положення), уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Пунктом 4.31 глави 4 розділу V Положення визначено, що у разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вносить пропозиції щодо затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили;

свідоцтва про право на спадщину за вимогами кредиторів, які визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогами кредиторів, яких включено до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

письмової відмови кредитора від вимог;

клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про виправлення помилки, допущеної нею чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів.

З огляду на викладене, законодавством не передбачена необхідність внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів у разі зміни суб'єкта права вимоги до банку на підставі відступлення права вимоги боргу.

При цьому, задоволення вимог нового кредитора може бути здійснено лише у разі, якщо первинний кредитор був включений до реєстру акцептованих вимог кредиторів.

У зв'язку з цим уповноважені особи Фонду мають отримати у нового кредитора, крім повідомлення про заміну кредитора у зобов'язанні, інші документи, зокрема копію договору щодо відступлення права вимоги.

Уповноважена особа Фонду не повинна виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні (частина друга статті 517 Цивільного кодексу України).

Фондом найближчим часом будуть внесені зміни до Положення, у тому числі із зазначеного питання.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін