ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.08.2014 р. N 04.03-02-7534/13-Д

Державна санітарно-епідеміологічна служба України розглянула звернення <...> стосовно проблемних питань визначення порядку та правових підстав дератизації і повідомляє.

1. Чи дійсно Порядку здійснення профілактичних і поточних дезінфекційних заходів немає?

На сьогодні проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт здійснюється відповідно до вимог санітарного законодавства, а саме Законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 р. N 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.07.2010 р. за N 452/17747, Державних санітарних правил і норм для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.12.2007 р. N 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2007 р. за N 411/14678, Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06.05.2003 р. N 197, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.06.2003 р. за N 435/7756, Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, Державних санітарних правил для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.97 р. N 262, Державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.01.2008 р. N 26, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2008 р. за N 88/14779, Державних санітарних норм і правил влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.12.2009 р. N 947, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2010 р. за N 93/17388, Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров'я, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.04.2014 р. N 293, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.05.2014 р. за N 556/25333, Інструкції з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2007 р. N 234, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. за N 696/13963, Методичних рекомендацій "Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 04.04.2008 р. N 181, Методичних рекомендацій "Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12.03.2010 р. N 221, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04.04.2012 р. N 236 "Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. за N 912/21224 тощо. Таким чином, дезінфекційні заходи проводяться відповідно до наведених вище порядків, визначених МОЗ.

2. Чи дійсно для проведення зазначених заходів використовують тільки ті хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, які внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів і мають свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу встановленої форми?

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (далі - Закон) застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється. Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 908 (далі - Порядок). Зазначеним Порядком визначено, що Держсанепідслужба вносить засіб до Державного реєстру дезінфекційних засобів і видає свідоцтво про державну реєстрацію засобу.

3. Чи мають підприємства право здійснювати дезінсекцію й дератизацію (яка відбувається в межах профілактичних дезінфекційних заходів)?

Відповідно до вимог ст. 33 Закону профілактичні дезінфекційні заходи проводяться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а також суб'єктами підприємницької діяльності на підставі відповідних договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами.

4. Чи дійсно проведення дезінфекційних заходів - це обов'язок саме суб'єкта господарювання?

Статтею 18 Закону визначено, що юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.

5. Чи потрібен дозвіл для здійснення дезінфекційних заходів?

До 2000 року проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт здійснювалось установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби. Зазначена діяльність не підлягала ліцензуванню.

Протягом 2000 - 2010 років діяльність по проведенню дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт підлягала ліцензуванню.

Законом України від 19.10.2010 р. N 2608-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" внесено зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", згідно з якими ліцензування робіт з дезінфекції, дезінсекції та дератизації не передбачено. Враховуючи викладене, профілактичні дезінфекційні заходи можуть проводитись без дозвільних документів. Закон не передбачає обов'язковості отримання від Державної санітарно-епідеміологічної служби України дозвільних документів на проведення зазначеної діяльності.

Заявника із зазначеного питання поінформовано.

 

Перший заступник Голови

О. Кравчук