ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ДЕПАРТАМЕНТ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

ЛИСТ

від 28.10.2014 р. N 20-11466/14

Про набрання чинності змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду

Керівникам банків (за списком)

 

Шановні керівники банків!

28.10.2014 набрали чинності зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2014 за N 1186/25963 (далі - Положення).

Відповідно до пункту 4 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 04.09.2014 N 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2014 за N 1186/25963 (далі - Рішення), учасники Фонду зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності Рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог Рішення.

Просимо звернути увагу на те, що відповідно до абзацу першого пункту 2 розділу III Положення у разі виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України на адресу admin@u0qa за формою, наведеною в додатку 4 до Положення, додати скановані копії документів, які підтверджують зазначені зміни (в разі зміни відомостей про керівників банку), та таблицю в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається за формою, наведеною в додатку 2 до Положення).

У разі зміни інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку (форма N 670, встановлена розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674) така інформація подається до десятого числа після звітного кварталу разом із супровідним листом в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України на адресу admin@u0qa.

Додаток: таблиця в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду на 1 арк.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

 

Додаток

 

 

 

 

Інформація про осіб, дані про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

N з/п

Код посади

Назва посади

Код: діюча (1) / недіюча (0) / до пого-
дження (3)

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків, присвоє-
ний контролю-
ючим органом

Номер та серія паспорта або іншого доку-
мента, що засвідчує особу

Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу

Дата видачі паспорта або іншого доку-
мента, що засвідчує особу

Місце прожи-
вання особи

Розпо-
рядчий документ, який підтверд-
жує факт призна-
чення /
переве-
дення на посаду (дата, номер, назва доку-
мента)

Дата призна-
чення /
переве-
дення на посаду

Дата фактич-
ного початку вико-
нання поса-
дових обов'яз-
ків

Розпо-
рядчий документ, який підтверд-
жує факт звіль-
нення /
переве-
дення з посади (дата, номер, назва доку-
мента)

Дата звіль-
нення /
переве-
дення з посади

Дата народ-
ження особи

Місце народ-
ження особи

Номер теле-
фону

Елект-
ронна адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні чітко дотримуватись структури шаблону таблиці файла excel, вказувати значення лише в передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими стовпцями та рядками, крім рядків таблиці.

Даний файл потрібно зберігати у форматі файла "Книга Excel 97 - 2003"(*.xls).

Дані заповнюються банком при змінах в даних по таких категоріях осіб:

Коди посад:

код посади

назва посади

1

Голова правління (ради директорів) учасника Фонду

2

Виконуючий обов'язки голови правління (ради директорів)

3

Головний бухгалтер

4

Виконуючий обов'язки головного бухгалтера

5

Член правління (ради директорів) учасника Фонду

6

Заступник голови правління (ради директорів)

8

Голова Спостережної ради

9

Член Спостережної ради

10

Голова Ревізійної комісії

11

Член Ревізійної комісії

12

Заступник голови Спостережної ради

13

Заступник голови Ревізійної комісії

14

Директор перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

15

Виконуючий обов'язки директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

16

Заступник директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

17

Ревізор перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

18

Уповноважена особа на тимчасову адміністрацію

19

Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

 

 

Директор департаменту
моніторингу діяльності банків

А. А. Маляренко