ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.09.2014 р. N 6785-6/5-10/6/14

Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду

 

 

 

Про надання роз'яснень

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула листи <...> про надання роз'яснень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві та зазначення результатів перевірок в актах за формою Н-5 та повідомляє.

Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1232 (далі - Порядок), встановлено вимоги щодо строку проведення спеціального розслідування нещасного випадку, наявності відповідних документів в матеріалах розслідування та відображення певної інформації в акті за формою Н-5.

Зокрема, пунктом 41 Порядку визначено, що спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів, а у разі необхідності - строк може бути продовжений органом, який утворив спеціальну комісію.

Пунктом 50 Порядку передбачено, що до матеріалів спеціального розслідування належать у тому числі копії приписів, розпоряджень, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку, виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування.

Також, згідно з встановленою формою акта Н-5, у разі групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком, у розділі 2 цього акта необхідно зазначати недоліки в організації роботи з охорони праці на підприємстві, а в розділі 4 - узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною праці та іншими органами перевірки стану охорони праці на підприємстві.

Разом з цим, відповідно до статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", внесеної Законом України "Про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 31 липня 2014 року N 1622, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.

Оскільки отримання дозволу Кабінету Міністрів України на здійснення заходів державного нагляду (контролю) на підприємстві, де стався нещасний випадок, передбачає попереднє погодження такого заходу з усіма центральними органами виконавчої влади, що призведе до затягування строків спеціального розслідування та порушення конституційних прав потерпілих працівників і членів їх сімей на соціальний захист у зв'язку з нещасним випадком, пропонуємо:

• до матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків, крім інших документів, передбачених вимогами пункту 50 Порядку, долучати копії документів останніх перевірок стану охорони праці на підприємствах, що стосуються нещасного випадку і проводились до його настання;

• у розділі 2 акта за формою Н-5 зазначити недоліки в організаціях роботи з охорони праці на підприємстві за результатами розгляду спеціальною комісією документації підприємства (служби охорони праці, відділу кадрів тощо);

• у розділі 4 акта за формою Н-5 зазначити узагальнені результати останньої перевірки стану охорони праці на підприємстві, які безпосередньо стосуються нещасного випадку.

Зазначене роз'яснення довести до посадових осіб територіальних управлінь Держгірпромнагляду України.

 

Заступник Голови

С. В. Дунас