МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.08.2016 р. N 31-11410-07-10/23534

Про подання фінансової звітності

<...> Відповідно до пункту 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" <...>, облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Згідно з пунктом 3.2 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом МФУ від 27.06.2013 р. N 635 (далі - Методичні рекомендації), облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року.

Відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій розпорядчий документ про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за потреби вносяться зміни з визначеного часу.

Таким чином, підприємство може вносити відповідні зміни до розпорядчого документа про облікову політику протягом року з урахуванням норм, передбачених пунктами 3.2 - 3.4 Методичних рекомендацій.

Підпунктом 1 пункту 2 Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2015 р. N 573, внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" <...>, якими передбачено, що норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, як відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):

1) для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва);

представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

Ураховуючи зазначене, суб'єкти господарювання, про які йдеться у запиті, у 2015 році мали складати або Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, або Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, а з 2016 року складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк