МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.07.2016 р. N 31-11410-07-10/19787

Міністерство фінансів України до листів депутата <...> та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.06.2016 р. N 3631-04/19070-03 повідомляє.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).

Статтею 6 Закону встановлено, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Загальні принципи групування витрат діяльності підприємства за статтями калькуляції та елементами витрат визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318 (далі - ПБО-16).

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.

Відповідно до ПБО-16 витрати, пов'язані з виробництвом продукції, потребують віднесення їх безпосередньо до конкретного об'єкта обліку витрат.

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, для обліку витрат підприємств громадського харчування на випуск власної продукції призначено рахунок 23 "Виробництво". Інструкція зобов'язує підприємства вести аналітичний облік за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. Для цього передбачена система субрахунків і аналітичних рахунків, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу і звітності.

Згідно із Законом міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. N 459 питання регулювання діяльності, зокрема у сфері закладів ресторанного господарства, віднесені до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Наказом Міністерства економічного розвитку та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. N 157 затверджені Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, роз'яснення яких надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. Романюк