МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.09.2016 р. N 31-29020-09-25/26541

Щодо подання реєстрів соціальних виплат в електронному вигляді

Міністерство фінансів України розглянуло лист <...> щодо подання реєстрів соціальних виплат в електронному вигляді, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. N 151 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат" (далі - постанова N 151), і надає відповіді на поставлені запитання.

Виплати за якими бюджетними програмами повинні оформлятися із застосуванням реєстрів в електронній формі?

Вищезазначений Порядок затверджено з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання пільг, субсидій, інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - соціальні виплати).

Перелік соціальних виплат (а отже, і бюджетних програм) є досить значним. До соціальних виплат відносяться різного роду пільги, щорічні, щомісячні, тимчасові, одноразові матеріальні або грошові допомоги, субсидії, компенсації, стипендії, надання безплатних або за часткову оплату товарів, робіт, послуг тощо. Зазначений перелік не є вичерпним і має загальний характер, оскільки конкретний вид соціальної допомоги може змінюватися і залежить від затверджених у законі про Державний бюджет України або рішенні про місцевий бюджет бюджетних призначень, отриманих головними розпорядниками бюджетних коштів, які здійснюють управління цими коштами.

Чи потрібно оформлювати такі реєстри розпорядникам коштів місцевого бюджету при затвердженні програми соціальної підтримки населення на місцевому рівні?

Для перерахування коштів на здійснення соціальних виплат за рахунок коштів місцевих бюджетів установи, які здійснюють такі виплати, подають до органів казначейства платіжні доручення разом з реєстром виплат в електронному вигляді.

Чи потрібно застосовувати реєстри в електронній формі у випадках, коли соціальні виплати, пільги, субсидії тощо надаються у негрошовій формі? Як у такому разі оформлювати такі реєстри?

Відповідно до пункту 2 постанови N 151 дія затвердженого цією постановою Порядку поширюється на здійснення соціальних виплату грошовій формі.

Щодо застосування постанови N 151 у разі перерахування коштів аптечним закладам за медикаменти для забезпечення ними пільгових категорій громадян

Відшкодування аптекам вартості медикаментів для конкретних пацієнтів по своїй суті є пільгами для певних категорій громадян, що надаються за рахунок бюджетних коштів, тому норми постанови N 151 також поширюються на ці пільги.

Отже, медичний заклад при перерахуванні коштів аптекам за медикаменти, що отримуються пацієнтами, має подавати до органів Казначейства платіжні доручення разом з реєстрами виплат в електронному вигляді відповідно до Порядку, затвердженого постановою N 151. Варто зазначити, що дана пільга персоніфікована, тобто надається конкретній особі, хоч і отримується нею через медичний заклад.

При цьому у реєстрі виплат (додаток 1 до Порядку) у графах 3 - 6 зазначаються реквізити установи, якій перераховуються кошти; у графі 8 - П. І. Б особи - одержувача лікарських засобів.

Щодо застосування постанови N 151 у разі перерахування коштів за пільгами та субсидіями населенню на житлово-комунальні послуги

Міністерство фінансів України листом від 13.07.2016 р. N 31-29020-09-5/20214 на адресу Мінсоцполітики, Державного казначейства та НАК "Нафтогаз України" повідомило, що оскільки розрахунки за програмою 3511150 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот" здійснюються у негрошовій формі, при проведенні платежів за цією програмою електронні реєстри, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. N 151, не надаються.

 

Заступник Міністра

С. Марченко